Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn về việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn về việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động

Ngày đăng: 20/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) -Theo văn bản số 2618/STNMT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X với nội dung: Đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết khi nào hoàn thành việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động tại vùng nuôi thuỷ sản Nam Việt, Bình Phú.

Ngoài ra, còn vùng nuôi Lộc Kim Chi xã Mỹ Phú và Khu công nghiệp Bình Long. Vì trước đây Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã hứa trước đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri sẽ lắp đặt chậm nhất trong Quý I năm 2021 nhưng đến nay chưa thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời và giải trình như sau:

Dự án Đầu tư các trạm quan trắc môi trường liên tục tự động trên địa bàn tỉnh An Giang gồm 2 gói thầu:

- Gói thầu thứ nhất gồm đầu tư trang bị lắp đặt cho 07 trạm quan trắc nước sông và nâng cấp 01 trạm quan trắc nước sông đã hoàn thành đưa vào vận hành quý II năm 2021.

- Gói thầu thứ hai gồm các trạm quan trắc nước thải sau xử lý vùng nuôi của Công ty Cổ phần cá tra Việt Úc, Công ty TNHH Nguyên Phương xã Vĩnh Hoà, TX.Tân Châu; trạm quan trắc nước thải sau xử lý vùng nuôi Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú xã Bình Phú, trạm quan trắc nước thải sau xử lý Cụm công nghiệp Mỹ Quý, bổ sung thiết bị trạm quan trắc nước thải cho Khu công nghiệp Bình Hoà và trạm quan trắc không khí đặt tại phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên.

Gói thầu thứ hai sử dụng vốn dư của gói thầu thứ nhất, do đó trước đây dự kiến được thực hiện sau khi có kết quả đấu thầu gói thầu thứ nhất mà không phải xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và dự án đầu tư (vì giữ nguyên không tăng tổng mức đầu tư) nên được dự kiến hoàn thành sớm. Tuy nhiên, sau khi rà soát thủ tục đầu tư thì buộc phải xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án nên thời gian kéo dài dự kiến sẽ thực hiện đấu thầu vào tháng 10 năm nay. Sở Tài nguyên và Môi trường thành thật xin lỗi quý đại biểu và bà con cử tri về sự kéo dài thời gian như trên. 

Để đáp ứng sự quan tâm của quý đại biểu và bà con cử tri về việc bảo vệ môi trường của các dự án vùng nuôi Nam Việt xã Bình Phú, vùng nuôi Lộc Kim Chi xã Mỹ Phú, Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú. Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo một số thông tin liên quan như sau : 

1. Đối với Vùng nuôi Nam Việt, Bình Phú:

Vùng nuôi này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho 2 dự án vào tháng 3 năm 2020. 

Đã xây dựng và bố trí 17/25 kênh để xử lý nước thải (bằng phương pháp kênh đảo cỏ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học) nhưng chưa hoàn chỉnh, chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải; Chưa lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định để có ý kiến và được kiểm tra, giám sát. 

Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấp phép khai thác nước mặt.

Đang thực hiện thủ tục chuyển quyền và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Đến thời điểm hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2347/STNMT-TT ngày 19/7/2021 về việc yêu cầu Công ty báo cáo việc thực hiện các tồn tại đã phát hiện qua kiểm tra. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh, đồng thời Công ty hiện thực hiện biện pháp cách ly do có liên quan đến ca dương tính tại Vùng nuôi Bình Thạnh nên đến nay Công ty chưa có báo cáo tình hình thực hiện các nội dung khắc phục.

2. Đối với vùng nuôi Lộc Kim Chi, xã Mỹ Phú:

Chưa trình hồ sơ báo cáo ĐTM và chưa có Giấy phép xả nước thải (theo quy mô, diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lưu lượng nước thải thì dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM và cấp Giấp phép xả nước thải theo quy định); Chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác nước mặt. 

Công trình xử lý chất thải: đã bố trí 05 ao với tổng diện tích 70.000m2 để xử lý nước thải (bằng phương pháp lắng lọc sinh học kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học), nước thải sau xử lý thải ra kênh Hào Đề Lớn; Bố trí 03 ao chứa bùn với tổng diện tích 5.000m2; Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại 15m2. 

Đang phối hợp tư vấn điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500 gửi lại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Phú thẩm định lại; Phối hợp với tư vấn đang thực hiện lập báo cáo ĐTM, Đề án xin Giấy phép xả nước thải.

Công ty giải trình do thời gian thẩm định, bổ sung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 kéo dài và một số nguyên nhân khách quan như tình hình dịch bệnh dẫn đến chậm trễ hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Công ty sẽ sớm khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và dự kiến trước ngày 31/12/2021 hoàn thiện hồ sơ môi trường nộp cơ quan thẩm quyền thẩm định.

3. Đối với Khu Công nghiệp Bình Long:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải từ tháng 03 năm 2021. 

Từ năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành kiểm tra và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt hành chính với số tiền 340.000.000 đồng đối với Dự án Nhà máy sản xuất tinh bột khoai lang Chang Woo Jin Vina - Công ty TNHH Thực phẩm Chang Woo Jin Vina.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đầu tư các trạm quan trắc môi trường liên tục tự động trên địa bàn tỉnh. Do thủ tục chủ trương đầu tư và dự án đầu tư phải điều chỉnh theo quy định mà trước đây Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến không phải điều chỉnh do không tăng tổng mức đầu tư nên thời gian bị kéo dài, đặc biệt chủ trương đầu tư phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp và tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng nhất định đến tiến trình đầu tư./.

Vũ Hùng