Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Ngày đăng: 20/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) -Theo Báo cáo số 221/BC-SNNPTNT, ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X với nội dung như sau:

“Qua kiến nghị của Ủy ban nhân dân 02 xã Tân Phú và Vĩnh Nhuận huyện Châu Thành, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã khảo sát đối với tuyến kênh Làng và kênh Tân Phú 2 để thực hiện đầu tư nước sạch theo 02 phương án (Phương án 1: Tỉnh đầu tư 100% kinh phí; Phướng án 2: Doanh nghiệp đầu tư 50%, tỉnh: 40%, huyện 10% kinh phí). Tuy nhiên đến nay địa phương chưa được triển khai cụ thể phương án được chọn và thời gian triển khai thực hiện.”

Sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau: 

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3744/VPUBND-KTN ngày 22/7/2021 và Công văn số 3945/VPUBND-KTN ngày 30/7/2021. Ngày 05 tháng 8 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp với các Sở, ban, ngành và Công ty Cổ phần Điện Nước để trao đổi thống nhất một số nội dung trước khi tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp ý kiến của Sở, ban, ngành và Công ty Cổ phần Điện Nước, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1845/SKHĐT-KHN ngày 09/8/2021, theo đó, xin chủ trương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Đề án “Cung cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn toàn tỉnh”. Sau khi Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị có liên quan sẽ triển khai thực hiện thực hiện Đề án (trong đó đầu tư 02 tuyến ống cấp nước sinh hoạt kênh Làng và kênh Tân Phú 2 được xếp ưu tiên thực hiện trước)./.

Vũ Hùng