Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Ngày đăng: 24/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 573/KH-UBND ngày 28/9/2021 về việc triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch nhằm hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế An Giang. 

Responsive image
 
Responsive image

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Sở Khoa học và Công nghệ An Giang Hứa Hoàng Thảo cho biết: “Qua quá trình vận động DN trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 9 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là đơn vị) đăng ký tham gia Chương trình. Trong đó có 5 đơn vị đăng ký hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý gồm: 1 hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001); 2 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000); 2 hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). 3 đơn vị đăng ký hỗ trợ áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng gồm: 2 phương pháp quản lý theo mô hình 5S và 1 mô hình quản lý áp dụng chỉ số hoạt động chính (KPI). 2 đơn vị đăng ký hỗ trợ áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gồm: 1 VietGAP và 1 GlobalGAP. 3 đơn vị đăng ký hỗ trợ áp dụng 3 hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa”.

Đồng thời, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng dự kiến hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt qua công tác tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành. Hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo hình thức lựa chọn đơn vị hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo quy định hiện hành.

Chương trình Quốc gia hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 được triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ các DN, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh (gọi chung là DN) nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Từ đó, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh. 

Theo Kế hoạch 573/KH-UBND, mục tiêu giai đoạn 2021-2025 nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất, chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho các DN; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho tối thiểu 100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và cán bộ quản lý tại các DN; đào tạo 5 chuyên gia đạt tiêu chuẩn chuyên gia năng suất theo tiêu chuẩn; hỗ trợ xây dựng và áp dụng tối thiểu 12 hệ thống quản lý tiên tiến cho các DN: Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001); hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001), thực hành nông nghiệp tốt (GAP) … Hỗ trợ áp dụng tối thiểu 15 công cụ nâng cao năng suất chất lượng như: 5S, Kaizen, chỉ số hoạt động chính (KPI), quản lý chất lượng toàn diện (TQM), duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), nhóm kiểm soát chất lượng (QCC)...  Hỗ trợ tối thiểu 25 DN đăng ký sử dụng mã số mã vạch, 8 DN áp dụng các giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá. 

Định hướng đến năm 2030, tiếp tục hỗ trợ DN thông qua việc áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng. Đối tượng được hỗ trợ của Chương trình là các DN, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên các DN vừa và nhỏ, hợp tác xã, DN khởi nghiệp, các DN sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chủ lực, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP tại các địa phương. Để được hỗ trợ, các đối tượng phải có địa chỉ hoạt động trên địa bàn An Giang; hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký.

Định mức hỗ trợ như sau: Đối với hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP)...: 100% chi phí tư vấn áp dụng, không vượt quá 70 triệu đồng/hệ thống; 100% chi phí đánh giá chứng nhận lần đầu, không vượt quá 50 triệu đồng/hệ thống; hỗ trợ không quá 1 hệ thống/DN/năm. Đối với hỗ trợ áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng: 100% chi phí tư vấn áp dụng, không vượt quá 70 triệu đồng/công cụ; hỗ trợ không quá 1 công cụ/DN/năm. Đối với hỗ trợ đăng ký sử dụng mã số mã vạch: 100% phí đăng ký cấp mã số mã vạch lần đầu, không quá 2 triệu đồng/DN. Đối với hỗ trợ áp dụng các giải pháp về hệ thống truy xuất nguồn gốc: 100% chi phí đăng ký lần đầu sử dụng dịch vụ truy xuất nguồn gốc trên nền tảng chung, không quá 8 triệu đồng/DN. 

Tỉnh còn hỗ trợ chi phí tham dự và khen thưởng DN đạt thành tích khi tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia với mức khen thưởng: 40 triệu đồng/lần đối với Giải vàng Chất lượng Quốc gia và 30 triệu đồng/lần đối với Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tổng kinh phí hỗ trợ của Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 gần 3,3 tỷ đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh được giao chủ trì, phối hợp triển khai theo yêu cầu của UBND tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các DN tham gia chương trình; hướng dẫn các đối tượng đăng ký tham gia các nội dung hỗ trợ; thống kê nhu cầu hỗ trợ; lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu./.

Hạnh Châu