Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng: 24/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19-11, UBND tỉnh ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa tỉnh An Giang.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa tỉnh An Giang có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Không áp dụng đối với căn hộ trong chung cư; công trình dân dụng không phải nhà ở riêng lẻ; nhà ở đã chuyển đổi công năng không còn chức năng ở; các nhà, công trình, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đã có quy định riêng về phòng cháy, chữa cháy.

Quyết định quy định rõ chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm tham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương tổ chức, tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy tại địa phương; Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý; Phối hợp tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (Công an cấp huyện hoặc Công an cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ dân phố), cơ quan, tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh bên trong nhà để hướng dẫn và tổ chức thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định; Tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ cháy, nổ.

Thành viên hộ gia đình, người làm việc trong nhà có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại hộ gia đình; tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy địa phương tổ chức, tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy tại địa phương;Thực hiện các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật và do chủ hộ gia đình hướng dẫn, quy định; Bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, phát hiện và ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Chủ hộ gia đình phải bảo đảm và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình như bố trí mặt bằng công năng sử dụng; Ngoài 01 lối ra thoát nạn trong nhà, cần bố trí thêm 01 lối ra thứ 02 qua ban công, lô gia, cửa sổ có mặt ngoài thông thóang, lối lên mái nhà hoặc bằng thang sắt, ống tụt, thang dây ngoài nhà; Sắp xếp vật dụng, thiết bị, quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong nhà; Lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện trong nhà bảo đảm an toàn; Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; Khi hàn cắt kim loại trong sửa chữa, cải tạo nhà phải thực hiện đúng quy trình, quy định; có người giám sát, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy và trang bị các bình chữa cháy để xử lý khi xảy ra cháy, nổ.

Đối với Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thực hiện trách nhiệm quản lý, ban hành các nội quy, quy định, phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, quy định còn yêu cầu Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh phải bảo đảm và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phần nhà để ở và phần để sản xuất, kinh doanh (cơ quan, tổ chức khác sử dụng phần nhà để sản xuất, kinh doanh phải thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy chung của nhà và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi quản lý). Khu vực sản xuất, kinh doanh trong nhà ở hộ gia đình phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về ban hành hướng dẫn tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong khu dân cư./.

Tin HY
Nguồn QĐ số 56/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021