Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 25/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) là một tổ chức chính trị xã hội, với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời là thành viên của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh An Giang luôn thực hiện tốt vai trò của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ môi trường và trong phòng, tránh thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả từ chương trình phối hợp

Năm năm qua, chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với Sở Tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, mối quan hệ giữa hai ngành ngày càng được thắt chặt, nhiều mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường được thành lập góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Responsive image

Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức truyền thông, hướng dẫn thực hành thay đổi hành vi bảo vệ môi trường thuộc Đề án 712 tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên

 Một số kết quả đạt được trong 05 năm như cấp phát 9.000 tờ bướm, 1.800 sọt nhựa, 2000 giỏ xách đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi nilong, 2.010 túi xách phân loại rác cho các hộ gia đình, 12 thùng đựng rác loại 120 lít đặt tại các điểm đổ rác tập trung nơi công cộng; hỗ trợ 300 thùng ủ phân cho 300 hộ gia đình trực tiếp tham gia tại 5 xã trong tỉnh và 360 thùng rác có nắp đậy …; vận động 10.557 hộ gia đình thực hiện bảo vệ môi trường với các hoạt động như: không tham gia lấn chiếm hành lang lộ giới, tham gia mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, các hộ có nhà ven sông sử dụng thùng rác sinh hoạt, vận động các hộ chăn nuôi hợp vệ sinh… giới thiệu 12.686 hộ vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 152 tỷ đồng.

Hiệu quả từ Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong hệ thống Hội

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân trong tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) gắn 11/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Hàng năm Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức rà soát, cập nhật hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí để có kế hoạch giúp đỡ...

 100% cơ sở Hội đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như lắp đặt bảng tuyên truyền trực quan trên các cột điện tuyến giao thông chính; thắp sáng đèn đường; thực hiện mô hình tuyến đường văn minh, đoạn đường không rác thải, đoạn đường sạch nở hoa, Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới ...

Hiện nay, trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở có 724 báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua các cuộc họp sinh hoạt Hội định kỳ của tổ nhóm, câu lạc bộ phụ nữ hoặc các cuộc sinh hoạt tuyên truyền lồng ghép các nội dung về vệ sinh môi trường, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”... 05 năm qua, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội đã tổ chức được 1.732 cuộc với 65.000 người dự … các hoạt động trên đã giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn về cơ chế, chính sách, hình thức hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và trách nhiệm của địa phương, của các ngành và hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Nhiều mô hình BVMT thành lập được đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng.

Tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã tập trung mọi nỗ lực, huy động nhiều nguồn lực ưu tiên giải quyết các vấn đề quan trọng về bảo vệ môi trường nhưng ngân sách vẫn còn ít so với thực trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Do vậy, sự hỗ trợ của các ngành, tổ chức phi chính phủ thông qua Hội LHPN tỉnh là một nguồn lực đáng kể giúp cho Hội có thêm nhiều hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường.

Responsive image

Hội viên, phụ nữ tham dự truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ môi trường tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang thực hiện Dự án “Quỹ sáng tạo phát triển khu vực tư nhân trong lĩnh vực cung cấp nước nông thôn” tổ chức 04 điểm truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của 229 hộ dân sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch tại địa phương; Phối hợp với Trung tâm phát triển sáng tạo Xanh Việt Nam (GreenID) tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo để tăng cường khả năng thích ứng cũng như cải thiện sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu của phụ nữ, qua đó đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn... với kinh phí gần 120 triệu đồng;

Và trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu”; Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát doanh nghiệp tham gia Dự án “Phụ nữ sử dụng năng lượng tái tạo để tăng khả năng thích ứng và các hoạt động sinh kế chống chịu với khí hậu”…

Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội LHPN các cấp trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần đưa tiêu chí mỗi cơ sở Hội xây dựng một mô hình thiết thực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường để xét thi đua hàng năm; thành lập các tổ mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu gắn nội dung bảo vệ môi trường với tiêu chí 03 sạch trong cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; Nâng cao năng lực cán bộ Hội trong hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó vận động hội viên phụ nữ giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở...; Tiếp tục quan tâm biên soạn, cải tiến nội dung các tài liệu truyền thông giáo dục về bảo vệ môi trường và Luật bảo vệ môi trường cho phù hợp với đối tượng phụ nữ và cung cấp kịp thời đến tận chi tổ Hội./.


                                                                                                      Ni Ra