Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát động thi đua thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Phát động thi đua thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Ngày đăng: 22/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 21-6, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch phát động thi đua về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh năm 2021.

Phong trào phát động thi đua nhằm xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành và địa phương; từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tiêu chí thi đua dành cho tập thể gồm: đã ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công đảm bảo đầy đủ 08 chỉ số nội dung thành phần; Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh, nhất là các nhiệm vụ cơ quan và địa phương được giao chủ trì thực hiện; Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công định kỳ đầy đủ, đúng thời gian quy định; Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Có sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh được công nhận; Điểm chỉ số nội dung thành phần do cơ quan, địa phương chủ trì thực hiện được cải thiện điểm vượt bậc hoặc nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất (theo kết quả công bố của Trung ương).

Tập thể UBND xã, phường, thị trấn trên cơ sở theo dõi, đánh giá của UBND huyện, thị xã, thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung, các chỉ số nội dung thành phần của Chỉ số PAPI nói riêng, được phân công thực hiện.

Đối với cá nhân là Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu trực tiếp, tham gia tích cực vào quá trình thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tại cơ quan, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung; Có sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh và được công nhận.

Đối tượng thi đua là các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn. UBND tỉnh sẽ khen thưởng 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh.

Thời gian phát động thi đua kể từ ngày ban hành kế hoạch phát động thi đua này đến hết tháng 12 năm 2021./.

Tin HY
Nguồn KH số 1078/KH-SNV ngày 21/6/2021