Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2021

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2021

Ngày đăng: 01/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 30-9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến.  

Responsive image

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang

Trong quý III-2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Những tháng cuối năm 2021, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là Đề án trình hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề; xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Responsive image

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, An Giang thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ quý IV-2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt, báo cáo đã tổng hợp những mô hình hay, cách làm sáng tạo của địa phương, đơn vị, để các tỉnh ủy, thành ủy nghiên cứu, rút kinh nghiệm. Về phía Tỉnh ủy An Giang đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; đã ban hành 5/7 đề án theo Chương trình làm việc năm 2021. An Giang thống nhất với 3 bài học kinh nghiệm nêu tại dự thảo báo cáo. Trong đó, việc thực hiện chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phải quyết tâm chính trị, nỗ lực trong triển khai thực hiện và đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Về nhiệm vụ, giải pháp quý IV-2021, An Giang đồng tình với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại dự thảo báo cáo, trong đó, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức tổng kết các mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Riêng An Giang, Tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá sâu từng mô hình thí điểm trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, An Giang sẽ tổ chức rút kinh nghiệm thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, Tỉnh ủy An Giang kiến nghị 2 nội dung:

Thứ nhất, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng Đề án “Tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ, dân tộc, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”, tạo nguồn cán bộ dài hạn cho Trung ương và tỉnh sắp tới.

Thứ hai, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 để các địa phương chủ động thực hiện đúng tiến độ. /.

T.T-T.C