Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

Ngày đăng: 20/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16-9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Theo đó, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội, trong đó tập trung vào 07 nội dung cụ thể:

(1) Thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

(2) Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch để kiểm soát tốt hơn đại dịch Covid-19.

(3) Phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực trong toàn Ngành phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

(4) Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của cán bộ, công nhân viên chức, đặc biệt là các gia đình người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người lao động, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn. 

(5) Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để đưa thông tin giả, sai sự thật nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gây rối, chống phá nỗ lực phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước.

(6) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và những quy định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ và các cơ quan, đơn vị; triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. 

(7) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai. 

Các tập thể, cá nhân tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Thông tin và Truyền thông căn cứ vào thành tích thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 sẽ được đề xuất khen thưởng ở các mức như Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu phong trào thi đua phải được được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Qua đó, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong trong việc thực hiện “mục tiêu kép”: vừa đảm bảo công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ./.

Tin HY
Nguồn QĐ số 1423/QĐ-BTTTT ngày 16/9/2021