Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Năm 2021 An Giang phấn đấu chỉ số PAPI thuộc nhóm “Cao nhất”

Năm 2021 An Giang phấn đấu chỉ số PAPI thuộc nhóm “Cao nhất”

Ngày đăng: 24/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2021, tỉnh An Giang phấn đấu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) xếp trong nhóm 15/63 tỉnh, thành đạt điểm cao nhất trong cả nước.

Responsive image
 

Để chỉ số PAPI đạt mục tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất, năm 2021 An Giang sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, tăng điểm 8 chỉ số nội dung so với kết quả đạt được của năm 2020. Theo đó, An Giang phấn đấu tăng điểm các chỉ số như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, phấn đấu đạt 6 điểm; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định, phấn đấu đạt 6 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân, phấn đấu đạt 6 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, phấn đấu đạt 7,5 điểm; thủ tục hành chính công, phấn đấu đạt 7,6 điểm; cung ứng dịch vụ công, phấn đấu đạt 7,8 điểm; quản trị môi trường, phấn đấu đạt 6 điểm và quản trị điện tử, phấn đấu đạt 6 điểm.

Thời gian tới An Giang sẽ tập trung xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, minh bạch và hiện đại; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước; bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 An Giang cũng tập trung nâng cao chỉ số PAPI, từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở gồm xã, phường, thị trấn, nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và Chỉ số PAPI của tỉnh.

Tỉnh An Giang cũng đặc biệt quan tâm cải thiện các chỉ số lĩnh vực nội dung đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp như: quản trị điện tử, trách nhiệm giải trình với người dân; tham gia của người dân ở cấp cơ sở và công khai minh bạch trong việc ra quyết định. Tỉnh cũng giữ vững và phát huy các nội dung tỉnh An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất như: Cung ứng dịch vụ công; kiểm soát tham nhũng ở khu vực công và quản trị môi trường.

Song song đó, tỉnh cũng tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cho cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung của Chỉ số PAPI để cán bộ, công chức, biết đầy đủ các nội dung, các tiêu chí thành phần của chỉ số PAPI và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PAPI đối với sự phát triển bền vững của tỉnh...

Năm 2020, chỉ số PAPI tỉnh An Giang đạt 43,85 điểm xếp hạng 14/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2019, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất và đứng thứ 3 trong các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đối với 8 chỉ số nội dung của PAPI năm 2020, kết quả An Giang có 4/8 chỉ số nội dung tăng so với năm 2019 bao gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở; trách nhiệm giải trình với người dân; công khai, minh bạch và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; 4/8 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2019 bao gồm thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử.

An Giang được đánh giá là một trong những tỉnh có nhiều tiến bộ trong năm 2020 so với năm 2016 về chỉ số tham gia của người dân vào việc ra quyết định xây mới hoặc tu sửa công trình công cộng ở địa phương; về kiểm soát tham nhũng An Giang cũng là 1 trong 7 tỉnh phía Nam có chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công thuộc nhóm “Cao nhất”. Về chỉ số  cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh và quản trị môi trường tỉnh có giảm điểm, nhưng vẫn là một những tỉnh thuộc nhóm “Cao nhất”. Cụ thể, Chỉ số  cung ứng dịch vụ công ở cấp tỉnh, An Giang là trong 5 tỉnh phía Nam thuộc nhóm “Cao nhất”; về quản trị môi trường, An Giang cũng là 1 trong 7 tỉnh phía Nam thuộc nhóm “Cao nhất”.

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, với sự tham gia của người dân trong giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, được thực hiện từ bên ngoài khu vực nhà nước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

* Những chỉ số đo lường hiệu quả quản trị công Việt Nam hiện nay

Responsive image

Những chỉ số đo lường hiệu quả quản trị công Việt Nam hiện nay

PACA là Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh do Thanh tra Chính phủ chủ trì thực hiện. ICT-Index là Chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông. PSI là Chỉ số hài lòng người bệnh của Bộ Y tế. OBI là Chỉ số minh bạch ngân sách và POBI là Chỉ số minh bạch ngân sách cấp tỉnh do Trung tâm Phát triển và hội nhập chủ trì thực hiện. SIPAS là Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ./.

Quang Minh