Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Một số công việc cần tiếp tục triển khai sau bầu cử

Một số công việc cần tiếp tục triển khai sau bầu cử

Ngày đăng: 28/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang vừa có công văn số 121/UBBC-TGV ngày 28 tháng 5 năm 2021 về một số công việc cần quan tâm tiếp tục triển khai sau bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương tiếp tục lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của mình như sau:

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả giải quvết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có), Ủy ban bầu cử ở từng cấp công bố kết quả bầu cử kèm theo danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày bầu cử để đảm bảo thời hạn triệu tập kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân. Mẫu Danh sách những người trúng cử, Nghị quyết xác định tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quôc gia (mẫu số 28/HĐBC-HĐND, mẫu số 37/HĐBC-HĐND và mẫu số 38/HĐBC-HĐND).

Đồng thời với việc ban hành Nghị quyêt xác định tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân cho những người trúng cử. Mẫu Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia (mẫu số 40/HĐBC-HĐND)

Để việc triển khai thực hiện ở địa phương được thuận lợi, thống nhất, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tổ chức in tập trung bìa Giấy chứng nhận đại biểu Hội đông nhân dân, đồng thời chuyển cho các ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn để thực hiện cấp kèm theo Giấy chứng nhận đến từng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (chất liệu màu sắc, cách thể hiện font chữ, cỡ chữ, các họa tiết trang trí của giấy chứng nhận do ủy ban bầu cử ở mỗi cấp chủ động quyết định, nhưng phải bảo đảm yêu cầu trang trọng, thầm mỹ và có đủ các thông tin cần thiết theo quy định). Riêng đối với việc phát hành Thẻ đại biểu Hội đồng nhân dân để đại biểu sử dụng trong quá trình hoạt động tại nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện theo văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hướng dẫn trong thời gian tới.

Đối với việc quản lý con dấu, đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử cấp xã, cấp huyện thực hiện bàn giao con dấu cho Phòng Nội vụ để lưu trữ tập trung; các tổ chức phụ trách bầu cử của tỉnh và Quốc hội thực hiện bàn giao con dấu về Sở Nội vụ. Riêng việc lưu trữ, xử lý phiếu bầu và các tài liệu do Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử chuyển đến được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các văn bản quy định, hướng dẫn khác có liên quan. Ủy ban nhân dân cấp xã cần quan tâm quản lý, bảo quản tốt các loại tài liệu, trang thiết bị liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt là thùng phiếu để phục vụ cuộc bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong thời gian tới./.

Lê Ngọc