Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 110/HĐND-TT thống nhất với nội dung Tờ trình số 550/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đảm bảo theo quy định pháp luật; đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021.

Theo Tờ trình số 550/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, tỉnh An Giang đã thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 30/7/2021 đến hết ngày 06/9/2021, thời điểm hiện tại vẫn còn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở một số địa bàn cụ thể, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Đa số học sinh là con nông dân, thu nhập không ổn định, một số phụ huynh học sinh phải tham gia lao động ở các khu công nghiệp xa địa phương, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng nông thôn. 

Do đó, việc không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm để giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, cùng chia sẻ với người dân trước những khó khăn, thách thức, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19... ./.

Vũ Hùng