Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Khẩn trương hoàn thành việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và hướng dẫn tạo lập tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Khẩn trương hoàn thành việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và hướng dẫn tạo lập tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày đăng: 27/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 21 tháng 5, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và hướng dẫn tạo lập tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu đối với việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục đất đai giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế khẩn trương triển khai kết nối kỹ thuật theo Tài liệu hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý các đơn vị không phối hợp dẫn đến chậm tiến độ so với chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất, chi nhánh Văn phòng đăng ký phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, Cục thuế tỉnh và các Chi cục thuế thực hiện nghiêm túc, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuận lợi trong thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Riêng về việc Hỗ trợ tạo tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tạo mã định danh cơ quan cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận một cửa) UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Thời gian hoàn thành trước ngày 26/5/2021.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện phân công công chức làm đầu mối quản trị để phân quyền, tạo lập tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một. Gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 26/5/2021 để được phân quyền.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện (tổng hợp UBND cấp xã) chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách, phân quyền cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa để tạo lập tài khoản cho người dân có nhu cầu tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 Công văn số 3252/VPCP-KSTT. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2021; Sau khi hoàn thành, các đơn vị cung cấp danh sách về Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi qua mail: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn.

Khi công dân tới thực hiện thủ tục hành chính và có nhu cầu tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa các cấp có trách nhiệm hỗ trợ người dân, tạo lập tài khoản.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho cán bộ quản trị cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2021./.

DT
Nguồn: Văn bản số 456/UBND-TH của UBND tỉnh, ngày 21 tháng 5 năm 2021