Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành: Họp chuyên đề về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2021

Châu Thành: Họp chuyên đề về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng: 14/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng ngày 14-10-2021, Ban thường vụ huyện Châu Thành họp chuyên đề về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2021. Đến dự có ông Đỗ Tấn Kiết - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Responsive image
 

Trong 09 tháng đầu năm, Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, công tác vận động quần chúng, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; Tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Huyện ủy và chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện; Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong những tháng đầu năm. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường quan tâm. Ngoài ra, hoạt động của hệ thống mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả nhất là trong tình hình thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch...

Song song đó, trong 09 tháng qua với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của HĐND và UBND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện Châu Thành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tổng diện tích xuống giống là 78.947,99 ha đạt 98,59% kế hoạch đa số nông dân đều ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu sản xuất góp phần làm giảm giá thành tăng thu nhập trong quá trình sản xuất. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản ổn định không có xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện. 

Responsive image
 

Bên cạnh đó, huyện Châu Thành phát triển mới 14 cơ sở, 31 lao động, vốn 3.690 triệu đồng, hiện toàn huyện có 1.146 cơ sở, thu hút 2.772 lao động, vốn 145,707 tỷ đồng; Các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục được duy trì và thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh : các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia được chú trọng thực hiện đầy đủ; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được thực hiện tốt, dịch bệnh được khống chế, kiểm soát , ngăn chặn kịp thời.... Song song đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Tấn Kiết- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đáng giá cao những kết quả huyện Châu Thành đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của huyện trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời cũng lưu ý một số nội dung huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; Rà soát, hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục sản xuất đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19; Cụ thể hóa các đề án, rà soát lại các đề án để có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả; Rà soát các tiêu chí để tập trung xây dựng hoàn thành tiêu chí các xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra;Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.../.

Minh Thiện