Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Ngày đăng: 26/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh công tác, phổ biến, giáo dúc pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020, sáng ngày 26/11, Ban Dân tộc tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức , phát huy vai trò người có uy tín trong đồng dân tộc thiểu số năm 2020 cho 121 vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 02 ngày 26 và 27/11, các đại biểu là người có uy tín đã được các Báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh giới thiệu những chuyên đề: Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Luật tín ngưỡng tôn giáo, biên giới quốc gia, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang; tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền. Nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương./.

Chau Đinh