Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đẩy mạnh triển khai cài đặt, đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Đẩy mạnh triển khai cài đặt, đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 24/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Hiện nay, việc nhập liệu tiêm chủng lên hệ thống tiêm chủng quốc gia chưa đầy đủ, kịp thời nên An Giang được Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc đánh giá là một trong “10 tỉnh có tiến độ tiêm chậm nhất”. Do đó, việc đăng ký tiêm chủng theo mẫu hướng dẫn sẽ góp phần đẩy mạnh tiến độ nhập liệu của tỉnh.

Responsive image
 
Responsive image

Ảnh: Thông tin người sử dụng app “Sổ sức khỏe điện tử” đã tiêm 01 mũi vắc xin

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Nền tảng tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thông tin dữ liệu được cập nhật đầy đủ chính xác lên hệ thống tiêm chủng quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nôi dung sau:

1. Thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên thiết bị di động hoặc đăng ký trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm vắc xin và theo dõi sức khỏe sau tiêm.

2. Đăng ký tiêm vắc xin lần đầu tiên (tiêm mũi 1):

- Các đơn vị, tổ chức cấp tỉnh lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đăng ký tiêm vắc xin lần đầu (mũi 1) theo Mẫu 1 kèm theo (bằng file mềm) gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, để tổng hợp và đồng thời gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ nhập liệu.

- Đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo giao UBND các xã, phường, thị trấn chủ trì thực hiện tiếp nhận hỗ trợ đăng ký tiêm cho người dân, doanh nghiệp chưa đăng ký tiêm mũi 1 thì đăng ký theo Mẫu 1 và tổng hợp gửi đến Trung tâm Y tế cấp huyện và đồng thời gửi về Phòng Văn hóa thông tin để hỗ trợ, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Đối với tổ chức, cá nhân đã được tiêm vắc xin mũi 1 mà thông tin đăng ký chưa đầy đủ, đề nghị thiết lập bổ sung thông tin theo Mẫu 2 và gửi danh sách (file mềm) đến cơ sở y tế đã tiêm để nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng quốc gia.

4. Đăng ký tiêm vắc xin mũi thứ 2:

Các đơn vị, tổ chức cấp tỉnh lập danh sách cán bô, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đăng ký tiêm vắc xin mũi 2 theo Mẫu 2 kèm theo (bằng file mềm) gửi về cho cơ sở y tế đã tiêm mũi 1 ban đầu để thực hiện nhập liệu lên hệ thống và đồng thời gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ nhập liệu.

5. Bổ sung dữ liệu hoàn thiện hồ sơ tiêm chủng cá nhân (đã tiêm đủ 2 mũi)

Các tổ chức, cá nhân đã tiêm đủ 2 mũi thì bổ sung thông tin cá nhân theo Mẫu 2 kèm theo (bằng file mềm) và gửi về cho cơ sở y tế đã tiêm ban đầu để nhập liệu lên hệ thống hoàn chỉnh hồ sơ tiêm chủng cá nhân và đồng thời gửi danh sách về Phòng VHTT huyện, thị, thành phố (đối với các đơn vị thuôc huyện), để báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông; đối với các đơn vị cấp tỉnh gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai đến các Doanh nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu Công nghiệp thực hiện các nôi dung trên.

7. Hàng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có báo cáo tiến đô nhập liệu của các địa phương biết, để theo dõi và hỗ trợ theo dõi tiến đô nhập liệu.

Trong quá trình thực hiện, liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Bưu chính, Viễn thông qua số điện thoại 0296.3500.666 hoặc 0296.3606.606 để hỗ trợ khi cần thiết.

ĐV