Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đẩy mạnh phát triển nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ và có tiềm năng

Đẩy mạnh phát triển nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ và có tiềm năng

Ngày đăng: 10/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh phát phát triển nhãn hiệu chứng nhận An Giang đối với sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ và một số sản phẩm có tiềm năng của tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Responsive image

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ và một số sản phẩm có khả năng cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nhằm tăng khả năng mở rộng thị trường trong và ngoài nước để trở thành nhãn hiệu đáng tin cậy, được ưa chuộng trên toàn quốc; Tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nâng cao thu nhập của người dân vùng sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ nay đến năm 2025, tuyên truyền nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” trở thành dấu hiệu tạo lòng tin đối với người tiêu dùng về độ an toàn và chất lượng đối với sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang; In tối thiểu 300.000 tem nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” cấp đơn vị được trao quyền sử dụng; thiết kế 150 gói quà, 500 túi quà, giỏ quà, 2.000 tờ bướm, 2.000 tờ rơi, 20.000 sổ tay,… cho nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG”; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” ra nước ngoài; Quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” trên các phương tiện thông tin đại chúng, website…; Xúc tiến các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” vào các siêu thị: Coopmart, Mega, Bách hóa xanh, Big C,…; Tham gia ít nhất 03 sự kiện trong nước và nước ngoài với mục đích quảng bá sản phẩm được gắn nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” là sản phẩm an toàn và chất lượng.

Đến cuối năm 2025, giao các đơn vị đã được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” về phương thức quản lý và khai thác. Từ năm 2021-2022: Sửa đổi bổ sung Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” và bổ sung sản phẩm để nộp hồ sơ đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ; Được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận bổ sung cho các sản phẩm khác, đồng thời được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận cấp riêng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm có thị trường xuất khẩu ra nước ngoài (như cá tra, gạo, xoài) phù hợp theo quy định khi đăng ký bảo hộ nước ngoài; cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ít nhất 10-15 tổ chức, cá nhân; duy trì pháp lý 04 trụ bảng pano đã lắp đặt quảng bá về nhãn hiệu chứng nhận "AN GIANG", đồng thời bảo trì, bảo dưỡng các pano và phân công đơn vị quản lý (tiến tới giao địa phương đã được lắp đặt pano quản lý).

Đến năm 2030, tiếp tục xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với các sản phẩm được bảo hộ và bổ sung thêm sản phẩm khác có tiềm năng phát triển của tỉnh (nếu có). Tiến tới giao quyền in tem nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” cho đơn vị được trao quyền sử dụng.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 08 nội dung và giải pháp thực hiện, bao gồm: tổ chức tuyên truyền nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” là dấu hiệu để người tiêu dùng trên thị trường nhận biết nguồn gốc là sản phẩm tỉnh An Giang trên cơ sở áp dụng những quy trình, quy chuẩn theo hướng an toàn; được cơ quan chức năng kiểm soát về an toàn và chất lượng. Tổ chức in tem nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” cấp đơn vị được trao quyền sử dụng; thiết kế các gói quà, túi quà, giỏ quà, tờ bướm, tờ rơi, sổ tay,… cho nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG”; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” ra nước ngoài. Tăng khả năng quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” trên các phương tiện thông tin đại chúng, website…; xúc tiến các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” vào các siêu thị: Coopmart, Mega, Bách hóa xanh, Big C,…; tham gia các sự kiện trong nước và nước ngoài với mục đích quảng bá sản phẩm được gắn nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” là sản phẩm an toàn và chất lượng.

Bên cạnh đó, tiến tới tổ chức giao các đơn vị đã được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” về phương thức quản lý và khai thác; sửa đổi bổ sung Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” và bổ sung sản phẩm để nộp hồ sơ đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ; Đăng ký bổ sung cho các sản phẩm khác cho nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” với Cục Sở hữu trí tuệ; cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ít nhất 08-10 tổ chức, cá nhân; duy trì pháp lý 04 trụ bảng pano đã lắp đặt quảng bá về nhãn hiệu chứng nhận "AN GIANG"; đồng thời, bảo trì, bảo dưỡng các pano và phân công đơn vị quản lý. Thực hiện phối hợp lồng ghép với các chương trình hiện có. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng khai thác phát triển và trách nhiệm quản lý nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG”; Tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong quản lý khai thác khảo sát phát triển và đánh giá hiệu quả của nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG”.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và theo dõi báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất cho UBND tỉnh về kết quả triển khai Kế hoạch…/.

Nguồn: QĐ số 2609/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

GP