Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu người dùng trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu người dùng trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Ngày đăng: 19/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Viễn thông An Giang về việc đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu người dùng trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.

Responsive image

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

Trong thời gian qua, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Với mục tiêu lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử làm trung tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. 

Tuy nhiên, hiện nay việc lộ lọt, đánh cắp, mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Các vụ tấn công hệ thống thông tin, cài mã độc, rao bán thông tin người dùng…ngày càng diễn biến phức tạp. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Viễn thông An Giang định kỳ kiểm tra, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh, bảo đảm hoạt động tin cậy, liên tục, an toàn, kịp thời khắc phục sự cố của hệ thống khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động vận hành, kết nối; khả năng quản lý tài khoản và xác thực tập trung của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Vận hành Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng lộ lọt, rò rỉ thông tin dữ liệu người dùng theo quy định của pháp luật, các hướng dẫn, quy chuẩn an toàn thông tin và các quy định tại Khoản 2 Điều 5 tại Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND ngày 27/1/2018 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh An Giang. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo công tác thực thi đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu (nếu có)./.

Nguồn: VB số 488/STTTT-CNTT-BCVT ngày 19/5/2021
GP