Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chính phủ bãi bỏ 65 Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Chính phủ bãi bỏ 65 Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ngày đăng: 06/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 30/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 65 Nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 tại các địa phương, đơn cử như:

- Nghị quyết số 09/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh An Giang.

- Nghị quyết 10/2007/NQ-CP ngày 13/02/2007 xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của TP.HCM;

- Nghị quyết 28/2008/NQ-CP ngày 04/12/2008 xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết 12/2007/NQ-CP ngày 13/02/2007 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ;

- Nghị quyết 36/2006/NQ-CP ngày 28/12/2006 xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng;

- Nghị quyết 41/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Đà Nẵng;

- Nghị quyết 08/2007/NQ-CP ngày 07/02/2007 xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An;…

Ngoài ra, nghị định đã bãi bỏ một số văn bản về tổ chức bộ máy, biên chế; xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú; 05 điều lệ trong lĩnh vực y tế; về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, người nước ngoài; chế độ chính sách về cán bộ xã nghỉ việc…..

Nghị định số 151/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2020./.

Gia Bảo