Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Châu Thành ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Ngày đăng: 01/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 01-07-2021, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Châu Thành tổ chức lễ ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021.

Responsive image
 

Cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 30/7/2021. Trong khoảng thời gian đó, các điều tra viên sẽ tiến hành thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp với hình thức sử dụng phiếu điện tử, bảo đảm sự chính xác và nhanh gọn cũng như tạo điều kiện cho sự tích hợp, tổng hợp, phân tích hoặc xử lý những vấn đề nảy sinh.

Responsive image
 

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Với ý nghĩa quan trọng đó, để thực hiện thành công cuộc tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Châu Thành lưu ý các điều tra viên và các lực lượng tham gia tổng điều tra cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn được phân công đảm bảo chất lượng và tiến độ điều tra và phải bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện...

Responsive image
 

Ngay sau lễ ra quân các điều tra viên đã đến trực tiếp phỏng vấn thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị trấn An Châu./.

Minh Thiện