Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Đốc: Triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin phiếu điều tra khối hành chính sự nghiệp

Châu Đốc: Triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin phiếu điều tra khối hành chính sự nghiệp

Ngày đăng: 31/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 31/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Châu Đốc phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang tổ chức triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin phiếu điều tra khối hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố.

Responsive image
 

Tại Hội nghị, Kế toán của 55 đơn vị hành chính sự nghiệp, 09 Kế toán của hiệp hội trên địa bàn thành phố đã được đồng chí Lê Hồng Nhật Phượng – Phó Trưởng phòng Thống kê – Tổng hợp – Cục Thống kê tỉnh An Giang triển khai, hướng dẫn cách thức đăng nhập vào trang tác nghiệp điều tra, cách nhập thông tin vào phiếu thu thập thông tin về đơn vị sự nghiệp năm 2020 và phiếu thu thập thông tin về các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam năm 2020 như: thông tin định danh, thông tin về lao động của đơn vị, thông tin về tài sản của đơn vị, thông tin về hoạt động của đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới, sáng tạo của đơn vị, thông tin về địa điểm trực thuộc đơn vị. 

Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành Thống kê thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước GDP; 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập người lao động; thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất, kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Responsive image
 

Ðối tượng điều tra gồm các đơn vị ngành kinh tế trên địa bàn gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi Chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) hoặc phỏng vấn trực tiếp.

Tổng điều tra kinh tế chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3 đến ngày 30/5/2021. Giai đoạn 2 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021. Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế sẽ được công bố trong tháng 12/2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý II năm 2022./.

Minh Thư