Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” giúp triển khai chương trình tiêm vắc xin COVID-19 khoa học và nhanh chóng hơn

Cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” giúp triển khai chương trình tiêm vắc xin COVID-19 khoa học và nhanh chóng hơn

Ngày đăng: 17/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) -Việc cài đặt, sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và nhập dữ liệu đầy đủ thông tin tiêm ngừa COVID-19 trên hệ thống “Hồ sơ sức khoẻ” phân hệ tiêm chủng COVID-19 giúp người dân đăng ký, tự theo dõi lịch sử tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của bản thân hoặc thành viên trong gia đình qua các lần tiêm, được cấp giấy chứng nhận điện tử sau khi tiêm chủng; đồng thời góp phần hỗ trợ ngành y tế quản lý công tác tiêm chủng, có số liệu phục vụ cho việc triển khai chương trình tiêm vắc xin COVID-19 một cách khoa học và nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay qua rà soát thống kê thì tỷ lệ cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” còn thấp. Do đó, để đẩy nhanh việc sử dụng hiệu quả nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 (https://hssk.kcb.vn) kết hợp với ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử", phục vụ công tác theo dõi tiến độ tiêm chủng vắc xin của tỉnh, ngày 16-8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại Công văn số 2760/BTTTT-THH ngày 23/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn ứng dụng công nghệ để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương; Công văn số 830/STTTT-CNTT-BCVT ngày 28/07/2021 của Sở Thông tin và Truyền về triển khai đăng ký và sử dụng nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

 Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, cập nhật dữ liệu đầy đủ, trung thực; tiến hành đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; chủ động phản hồi thông tin về phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tình trạng sức khỏe thông qua ứng dụng. Trong trường hợp không có điện thoại thông minh thì có thể nhờ người thân khai báo hoặc khai báo trên Cổng thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và khai báo trên Cổng thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; có các thông điệp, khuyến cáo đến người dân về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn; tuyên truyền về liệu trình tiêm, các khuyến cáo về đối tượng tiêm, hiệu quả phòng dịch, bệnh COVID-19 của các loại vắc xin sử dụng trong Chiến dịch tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của từng loại vắc xin. 

 Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, thống nhất; kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang) trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Các đơn vị khi đăng ký tiêm vắc xin (Mẫu 1 kèm theo) gửi đến cơ quan y tế để đăng ký theo hướng dẫn. Trường hợp đã tiêm vắc xin, nhưng danh sách đăng ký trước đây chưa theo mẫu, đề nghị cập nhật lại (Mẫu 2 kèm theo), gửi đến đơn vị đã tiêm. Tất cả danh sách theo mẫu 1 và mẫu 2 đồng thời gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trên hệ thống i-Office (kể cả file mềm) để hỗ trợ cập nhật thông tin vào hệ thống. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế toàn tỉnh, các điểm thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 triển khai nhập liệu đầy đủ thông tin tiêm ngừa trên hệ thống “Hồ sơ sức khoẻ” phân hệ tiêm chủng COVID-19 https://hssk.kcb.vn; sử dụng dữ liệu tiêm chủng hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khẩn trương triển khai ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 đúng theo văn bản số 6445/BYT-DP ngày 09/8/2021 của Bộ Y tế. 

Tổ chức triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiến hành xếp lịch và thông báo lịch tiêm chủng trên hệ thống và cho những người đã đăng ký, hướng dẫn, yêu cầu đảm bảo thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế; đối với những trường hợp không thực hiện đăng ký trên hệ thống sẽ không được xếp lịch tiêm chủng vắc xin COVID-19.  Tổng hợp kết quả thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng phòng COVID-19 kết hợp ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"; định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và Cổng thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn theo các nội dụng tại Kế hoạch số 1063/KH-BYT3 ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về truyền thông Chiến dịch tiêm vắn xin phòng COVID- 19 năm 2021-2022.  Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin đến người dân biết thông tin đường link để cài đặt ứng dụng.  Hỗ trợ nhập dữ liệu theo biểu mẫu đăng ký, cập nhật của các đơn vị.

;Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Hiệp hội và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, cập nhật dữ liệu đầy đủ, trung thực; tiến hành đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, chủ động phản hồi thông tin về phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tình trạng sức khỏe thông qua ứng dụng. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ triển khai công tác tiêm chủng phòng COVID-19 với các nội dung nêu trên./.

DT

Tải về`

- Văn bản Số: 870/UBND-KGVX, ngày 16 tháng 08 năm 2021

-Mẫu 1 - Danh sách nhập đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 (dành cho đối tượng mới)

- Mẫu 2- Danh sách nhập hồi cứu đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 (dành cho đối tượng đã tiêm)