Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 10/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 10/6/2021, Sở Nội vụ đã có báo cáo số 1019/BC-SNV tổng kết việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Responsive image
 

Kết quả, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của Hội đồng bầu cử quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức phụ chức phụ trách bầu cử và địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Điều đó được thể hiện rõ qua một số kết quả nổi bật sau:

Cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân từ giai đoạn chuẩn bị đến ngày bầu cử; tỷ lệ cử tri đi bầu cao 99,66% vừa thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm cao của công dân trong việc đi bầu lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình tham gia chính quyền các cấp, vừa khẳng định sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cấp xã. 

Cuộc bầu cử đã phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên, công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, tổ chức vận động bầu cử đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử có nhiều đổi mới, bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật. Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về bầu cử kịp thời, cụ thể, tạo điều kiện cho các địa phương, cơ sở thuận lợi hơn trong việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, vừa phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thu hút sự quan tâm và tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Trong ngày bầu cử 23/5/2021, việc tổ chức khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức bảo đảm đúng luật, trang trọng, nghiêm túc, an toàn, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng và tự hào của Nhân dân. Dư luận trong nhân dân tốt, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của ngày bầu cử được bảo đảm và giữ vững trong toàn tỉnh. Các Tổ bầu cử thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu, tổ chức phân luồng, điều tiết cử tri đi bầu, tuân thủ nguyên tắc 5K, bảo đảm an toàn cho cử tri trong tình hình dịch bệnh.

Tổng số cử tri điều tra thực tế trên địa bàn tỉnh là 1.634.155 người, đến 19 giờ ngày 23/5/2021, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn tỉnh đã kết thúc việc bỏ phiếu, đến 21 giờ 30 phút cả tỉnh cơ bản hoàn thành việc kiểm phiếu với số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 1.628.566 cử tri, đạt tỷ lệ trên 99% so với cử tri trong danh sách; hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã đạt tỷ lệ trên 99% cử tri đi bầu, chỉ riêng huyện Phú Tân đạt tỷ lệ 97,29%; 568/1.386 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu, đặc biệt có 02 huyện có 100% Tổ bầu cử cử tri hoàn thành xong việc bỏ phiếu là Thoại Sơn và Tri Tôn.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và cơ cấu người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV như sau: Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu đạt: 09/09 đại biểu; cơ cấu người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh An Giang: Nữ: 02/09 đại biểu, chiếm tỷ lệ 22,22%; Dân tộc thiểu số: 01/09 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,11%; Trẻ tuổi: 0%; Ngoài Đảng: 0%; Tôn giáo: 0%; Tái cử: 04/09 đại biểu, chiếm tỷ lệ 44,44%.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cơ cấu người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như sau:

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu đạt: 61/62 đại biểu (thiếu 01 đại biểu tại đơn vị bầu cử số 13 - huyện Phú Tân). Cơ cấu người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Nữ: 11/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 18,03%; dân tộc thiểu số: 0%; Trẻ tuổi: 01/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 1,64%; Ngoài Đảng: 05/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 8,20%; Tôn giáo: 04/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 6,56% và tái cử: 27/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 44,26%.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 

Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu đạt: 373/377 đại biểu (thiếu 04 đại biểu tại 02 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Long Xuyên, 01 đơn vị bầu cử thuộc huyện An Phú và 01 đơn vị bầu cử thuộc huyện Châu Thành). Cơ cấu người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Nữ: 95/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 25,47%; Dân tộc thiểu số: 14/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,75%; trẻ tuổi: 59/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 15,82%; ngoài Đảng: 17/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4,56%; tôn giáo: 16/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4,29% và tái cử: 211/373 đại biểu, chiếm tỷ lệ 56,57%.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 

Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu đạt: 4.079/4.099 đại biểu (thiếu 20 đại biểu tại 06 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Phú Tân, 04 đơn vị bầu cử thuộc huyện Châu Thành, 03 đơn vị bầu cử thuộc thị xã Tân Châu, 01 đơn vị bầu cử thuộc huyện Châu Phú, 02 đơn vị bầu cử thuộc huyện An Phú, 02 đơn vị bầu cử thuộc huyện Tri Tôn, 01 đơn vị bầu cử thuộc huyện Tịnh Biên và 01 đơn vị bầu cử thuộc huyện Thoại Sơn); 01 đơn vị bầu cử thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú phải tổ chức bầu cử thêm do số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.

Cơ cấu người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Nữ: 1.152/4.079 đại biểu, chiếm tỷ lệ 28,24%; Dân tộc thiểu số: 143/4.079 đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,51%; Trẻ tuổi: 1.877/4.079 đại biểu, chiếm tỷ lệ 46,02%; Ngoài Đảng: 220/4.079 đại biểu, chiếm tỷ lệ 5,39%; Tôn giáo: 110/4.079 đại biểu, chiếm tỷ lệ 2,70% và tái cử: 2.406/4.079 đại biểu, chiếm tỷ lệ 58,99%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác bầu cử ở một số nơi chưa qua thực tiễn công tác bầu cử nên còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt một số nơi còn chủ quan, không nghiên cứu, cập nhật văn bản mới hướng dẫn về nghiệp vụ phương pháp thống kê kiểm đếm phiếu nên khi áp dụng thực tế phát sinh sai sót, phải kiểm đếm lại nhiều lần gây mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo kết quả bầu cử... Việc rà soát, lập danh sách cử tri chưa chặt chẽ, khoa học, ngay trong ngày bầu cử số liệu, danh sách cử tri vẫn còn biến động tăng, giảm; vẫn còn trường hợp cử tri đi bầu hộ, bầu thay.

Việc tuyên truyền, vận động bầu cử qua các trang mạng xã hội, do các quy định pháp luật chưa chặt chẽ nên còn nhiều vấn đề lúng túng phát sinh trong thực tiễn. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ và chưa đúng thời gian theo quy định, gây khó khăn cho việc tiếp nhận và tổng hợp thông tin để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh và Hội đồng bầu cử quốc gia có hướng chỉ đạo giải quyết...

Kiến nghị ở các nhiệm kỳ tiếp theo, Trung ương nên có phần mềm chung hướng dẫn tổng hợp kết quả bầu cử gửi địa phương thực hiện áp dụng thống nhất nhằm thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo. Các biểu mẫu liên quan đến công tác bầu cử trên tinh thần kế thừa nhiệm kỳ trước cần tiếp tục nghiên cứu thiết kế phù hợp để triển khai áp dụng tại địa phương được thuận tiện, thống nhất./.

Vũ Hùng