Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát tình hình công tác tuyên giáo cơ sở tại hai huyện An Phú và Phú Tân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát tình hình công tác tuyên giáo cơ sở tại hai huyện An Phú và Phú Tân

Ngày đăng: 23/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 22/6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Văn Giàu – Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát nắm tình hình hoạt động công tác tuyên giáo ở cơ sở tại hai huyện An Phú và Phú Tân.

Responsive image

Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại thị trấn An Phú, huyện An Phú

Hoạt động nhằm mục đích bước đầu nắm bắt tình hình hoạt động công tác tuyên giáo ở cơ sở, qua đó tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức, chính trị, tư tưởng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022.

Responsive image

Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại xã Phú Hưng, huyện Phú Tân

Nội dung khảo sát tập trung vào công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Công tác triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo ở địa phương trong thời gian qua như những kết quả đạt được; thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị…./.

Nguyễn Lam