Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 19/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 19/5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa tháng 5 cho ý kiến theo thẩm quyền một số nội dung quan trọng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Responsive image

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thành lập các phường trực thuộc thị xã và thành lập TX. Tịnh Biên

Responsive image

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gợi ý thảo luận

Tại hội nghị đã cho ý kiến về chương trình và một số chủ trương thông qua kỳ họp HĐND tỉnh, gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thành lập các phường trực thuộc thị xã và thành lập TX. Tịnh Biên; tờ trình về việc chủ trương sử dụng dự phòng chung và giãn, hoãn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh; dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cho ý kiến theo thẩm quyền: Dự thảo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ; báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sử dụng Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; tờ trình về việc đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021; báo cáo về việc quản lý, cho thuê nhà, đất; kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) học tập, trao đổi kinh nghiệm với HĐND các tỉnh bạn trong cả nước để nâng cao chất lượng hoạt động. 

Đồng thời, hội nghị đã thông qua bằng văn bản các dự thảo báo cáo, gồm: Báo cáo sơ kết Kế hoạch 78-KH/TU, ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tờ trình về việc thông qua các dự thảo báo cáo theo Kế hoạch 18-KH/BTCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tờ trình về ban hành báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

Thu Thảo