Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 29/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 29-9, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 9-2021 cho ý kiến theo thẩm quyền một số nội dung quan trọng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Responsive image

 Đại biểu thảo luận

Tại hội nghị đã cho ý kiến nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, tập trung cho ý kiến theo thẩm quyền về: dự thảo báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các ổ dịch cộng đồng phát sinh; báo cáo tình hình sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nhu cầu thời gian tới; đề án xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 24-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung quy định số 1118-QĐ/TU, ngày 29-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Responsive image

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gợi ý thảo luận

Thông qua bằng văn bản các báo cáo: công tác tuyên giáo 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; công tác Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; tình hình công tác cán bộ ở các hội; công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021…/.

Thu Thảo