Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025

Ngày đăng: 29/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân/đầu người đạt từ 62 triệu đồng trở lên, người dân không còn nhà tạm, dột nát, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%.

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc ban hành kèm theo Quyết định này là Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

Trong Bộ tiêu chí này sẽ có 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu, là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sơ để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn “xã nông thôn mới”; là cơ sở xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Trong Quyết định cũng phân công rõ các Sở ngành phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, giao UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí, hồ sơ minh chứng tiêu chí của UBND tỉnh, chủ động rà soát đánh giá mức độ đạt được đối với các xã trên địa bàn. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đối với các xã trên địa bàn, phù hợp theo lộ trình của UBND tỉnh.  Thực hiện báo báo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh)..../.

                                                                         
Nguồn: Quyết định số 1260/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022
Thanh Tuyến