Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Từ ngày 01/01/2019, áp dụng 7 nguyên tắc trong Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững

Từ ngày 01/01/2019, áp dụng 7 nguyên tắc trong Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững

Ngày đăng: 28/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT về Quản lý rừng bền vững. Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT.

Responsive image

(Ảnh minh họa – nguồn internet)

Thông tư quy định chi tiết nội dung phương án quản lý rừng bền vững; trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững; tiêu chí quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm các tổ chức, chủ rừng có hoạt động liên quan đến xây dựng, phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, tiêu chí quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Theo đó, Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững bao gồm 07 nguyên tắc sau đây: (1) Chủ rừng tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; (2) Chủ rừng tôn trọng quyền của cộng đồng dân cư và người dân địa phương; (3) Chủ rừng đảm bảo quyền và điều kiện làm việc của người lao động; (4) Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững; (5) Quản lý và bảo vệ môi trường trong các hoạt động lâm nghiệp; (6) Duy trì, bảo tồn và nâng cao đa dạng sinh học; (7) Rừng được theo dõi, giám sát, đánh giá theo phương án quản lý rừng bền vững.

Mỗi nguyên tắc nêu trên sẽ được cụ thể hóa bằng các tiêu chí, chỉ số tại Phụ lục I  ban hành kèm theo Thông tư. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định nhiều nội dung quan trọng như xây dựng, thực hiện và điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững; Hồ sơ, tài liệu, bản đồ phục vụ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững;…/.

Tấn Mẫm