Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025

An Giang: Triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025

Ngày đăng: 24/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động hành động giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Responsive image

 (Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Cụ thể, đến năm 2025, Kế hoạch hướng đến thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp: 

(1) Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân: Tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật hoạt động liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, môi trường, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân để nâng cao chất lượng và tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát, đánh giá chương trình, chính sách, pháp luật và các hoạt động liên quan đến người dân; đặc biệt chú trọng thực hiện các chính sách, tổ chức các hoạt động liên quan cho người yếu thế, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh; Thực hiện cải cách hành chính nhằm thực hiện hiệu quả quá trình phục vụ người dân.

(2) Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập, giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong xã hội: Tiếp tục đề ra các giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo v.v…; Triển khai chương trình hành động về bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin và gia đình; đẩy mạnh việc tiếp cận của người dân về vấn đề bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các chính sách về an sinh xã hội; Thực hiện các chương trình, kế hoạch về việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội đảm bảo để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ, đúng quy định; Thực hiện đầy đủ quyền cho nhóm người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và người có công với cách mạng.

(3) Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững: Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; xử lý nghiêm đối với các hành vi làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên; Xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, tăng cường kiểm tra và đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống sông ngòi, hồ chứa và các công trình thủy lợi; chủ động và có những giải pháp đối phó kịp thời; Tuyên truyền cho các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về các quy định của biến đổi khí hậu, tác hại và sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với môi trường, người dân; Đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu; khuyến khích người dân tích cực tham gia và ứng dụng các biện pháp để nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

(4) Xây dựng xã hội có khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân, hướng đến một cộng đồng tự lực, tự cường: Nâng cao khả năng dự báo, ứng phó, thích ứng và khả năng phục hồi nhanh, hiệu quả đối với rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; nâng cao khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân như nguy cơ sinh học, hóa học và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh; Thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, những người sống trong khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và biến đổi môi trường khác; Phát huy tối đa vai trò của hệ thống tài chính, dự phòng lương thực, thực phẩm, nước, năng lượng để ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra; Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh hướng tới một ASEAN “không ma túy”.

(5) Xây dựng một xã hội năng động thích ứng với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo hướng đến người dân: Mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập; đẩy mạng công tác tuyên truyền triển khai các hoạt động xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; Mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các nước trong khu vực, trong Cộng đồng ASEAN…; Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, chăm sóc bền vững và hiệu quả; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao; Tổ chức tuyên truyền và tham gia các sự kiện về ngoại giao văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho công chức, viên chức làm công tác hợp tác ASEAN.

Kế hoạch hành động này là căn cứ cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tạo được sự gắn kết giữa các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch. Triển khai các hoạt động Kế hoạch thực hiện Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lĩnh vực lao động xã hội./.

Tin HY
Nguồn KH số 702 /KH-UBND ngày 19/10/2021