Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Trên 80% lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục và định hướng nghề nghiệp

An Giang: Trên 80% lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục và định hướng nghề nghiệp

Ngày đăng: 14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch “Thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh”, với mục tiêu đến năm 2030, trên 80% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục và định hướng nghề nghiệp.

Responsive image
 

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về Quyền Trẻ em và những tác hại của việc trẻ em tham gia lao động sớm; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em có nguy cơ lao động trái với quy định của pháp luật để tạo điều kiện, hỗ trợ các em học tập, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển và xây dựng, phát triển và thực hiện có hiệu quả các mô hình truyền thông giáo dục về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

 Theo kế hoạch, ngành giáo dục An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, phòng ngừa phát hiện hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho trên 80% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Theo kế hoạch, An Giang cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, có 75% cán bộ, giáo viên, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em và trẻ em trong các cơ sở giáo dục được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em cho cán bộ, giáo viên, người chăm sóc trẻ trong các cơ sở giáo dục.

Đến năm 2030, ngành giáo dục tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện trong các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, quan tâm đến vùng có nhiều trẻ em có nguy cơ tham gia lao động và trẻ em tham gia lao động, vùng có nhiều làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Để triển khai thành công kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang  sẽ phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện các mô hình điểm tại địa phương về hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em; kết nối, phối hợp trợ giúp giới thiệu các dịch vụ, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ tham gia lao động và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật thông qua các chính sách chăm sóc y tế, hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp; kết hợp phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động.

Ngành giáo dục tỉnh cũng tập trung xây dựng và phát triển các mô hình truyền thông giáo dục về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em cùng với các mô hình truyền thông giáo dục khác đã có trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức các hoạt động giáo dục lồng ghép, giáo dục tích hợp vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa sao cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh, điều kiện thực tế của đơn vị nhằm trang bị cho các em những kỹ năng hòa nhập cộng đồng, kỹ năng sống, kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tiếp tục tham gia dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam” do tổ chức ILO tài trợ tại An Giang (nếu có) theo chức năng, nhiệm vụ của ngành./.

Quang Minh