Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch ngày 08/8/2022

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch ngày 08/8/2022

Ngày đăng: 08/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+


1.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại An Giang:

STT

Trong ngày

Lũy kế

Ghi chú

1

Mắc mới: 00 trường hợp

42.494

 

2

Đang quản lý điều trị: 20  trường hợp

 

  • Tại nhà: 15
  • Tại cơ sở điều trị: 05

3

Điều trị khỏi: 03 trường hợp

41.064

 

4

Tử vong: 00 trường hợp

 1.410

Chiếm 3,31%/số mắc

Nhận định: Trong ngày không phát hiện trường hợp mắc mới. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, số ca mắc đã xảy ra rải rác tại 9/11 huyện, thị, thành phố (LX, CĐ, TB, TT, TC, TS, CT, CP, CM).

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 103 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 396.614 mẫu.

2. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,3%;

+ Mũi 2:         99,6%;

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 1:    64,2%;  

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 2:   31% (số mũi 4/số đối tượng đã tiêm mũi 3)

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1:     104,8%;

+ Mũi 2:     100,3%;

+ Mũi 3:       33%.

  • Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:
    • Mũi 1:    86,2%;
    • Mũi 2:      66,2%.

3. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc SXH/ngày

Số ca sốc/   ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

Long Xuyên

5

0

+5

646

 

 

1

 

2

Châu Đốc

0

0

=0

193

 

 

 

 

3

Tân Châu

5

0

+5

649

 

 

1

 

4

An Phú

5

1

+4

872

 

 

2

 

5

Tịnh Biên

3

3

=3

652

 

 

 

 

6

Tri Tôn

3

3

=3

237

 

 

 

 

7

Châu Phú

18

4

+14

1659

 

 

3

 

8

Phú Tân

7

1

+6

848

 

 

4

 

9

Châu Thành

0

3

-3

647

 

 

 

 

10

Chợ Mới

14

19

-5

1693

1

 

3

 

11

Thoại Sơn

6

4

+2

913

 

 

 

 

Tổng

66

38

+28

9.009

1

00

14

 

Nhận xét: Số ca mắc trong ngày tăng 28 ca so với ngày 07/8/2022. Có 8/11 huyện tăng, trong đó huyện Châu Phú tăng 14 ca. Số ổ dịch tăng 08 ổ (14/6).

4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc TCM/ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

Long Xuyên

1

0

+1

56

 

 

 

2

Châu Đốc

0

0

=0

50

 

 

 

3

Tân Châu

2

0

+2

63

 

 

 

4

An Phú

0

2

-2

124

 

 

 

5

Tịnh Biên

1

0

+1

107

 

 

 

6

Tri Tôn

0

0

=0

101

 

 

 

7

Châu Phú

1

0

+1

284

 

 

 

8

Phú Tân

3

0

+3

112

 

 

 

9

Châu Thành

0

0

=0

259

 

 

 

10

Chợ Mới

3

0

+3

479

 

 

 

11

Thoại Sơn

1

0

+1

219

 

 

 

Tổng

12

2

+10

1.854

00

00

 

  Nhận xét: Trong ngày số ca mắc tăng 10 ca so với ngày 07/8/2022, có 7/11 huyện tăng.

* Ghi chú: Số ca SXH và TCM theo báo cáo ngày, đây là số liệu tạm thời để xử lý dịch kịp thời theo đúng quy định (từ 24 đến 48 giờ), sẽ có thay đổi số liệu theo tuần và tháng khi ca bệnh được điều tra thông tin thuộc địa chỉ tại địa phương (loại ra các ca có địa chỉ ngoài tỉnh, các ca bỏ địa phương có xác nhận của chính quyền địa phương) và có chẩn đoán xác định của các Bệnh viện, TTYT huyện (hệ điều trị).

DHV