Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27/10/2021

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27/10/2021

Ngày đăng: 27/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong ngày 27/10/2021, phát hiện 287 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó 01 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về). Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 10.085 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính).

* Chi tiết trong ngày:

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

Số ca dương tính về từ các tỉnh

TRONG TỈNH

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

37

828

 

2

 

95

28

276

1

97

8

358

2

Châu Đốc

6

579

 

7

 

89

6

202

 

205

 

76

3

Tân Châu

13

966

 

7

5

74

3

178

5

301

 

406

4

An Phú

5

1772

1

44

 

116

2

522

 

354

2

736

5

Tịnh Biên

 

522

 

7

 

143

 

242

 

51

 

79

6

Tri Tôn

28

651

 

1

5

171

5

193

15

189

3

97

7

Châu Phú

28

318

 

5

24

136

 

41

 

38

4

98

8

Phú Tân

18

2126

 

5

 

33

3

300

4

968

11

820

9

Châu Thành

3

736

 

2

 

26

 

200

1

394

2

114

10

Chợ Mới

147

1225

 

-

7

178

26

185

102

527

12

335

11

Thoại Sơn

 

207

 

15

 

49

 

78

 

29

 

36

12

Bệnh viện ĐK AG

2

115

 

 

 

 

2

113

 

 

 

2

13

BCHQS tỉnh

 

40

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

Tổng

287

10.085

1

95

41

1110

75

2570

128

3153

42

3157

*Nhận xét:

- Số ca nhiễm trong cộng đồng tại huyện Chợ Mới vẫn còn xảy ra, phát hiện 09 trường hợp tại xã Mỹ An, qua test nhanh tại điểm tiêm ngừa COVID-19 (02 trường hợp đầu tiên và thêm 07 trường hợp có liên quan).

- Huyện Châu Thành: phát hiện 02 trường hợp tại ấp Hòa Phú 2, Thị Trấn An Châu sống chung gia đình liên quan ổ dịch công ty Cá Việt huyện Thốt Nốt.

- Trong ngày phát hiện trong khu cách ly Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang: 02 trường hợp, liên quan đến chuỗi lây nhiễm ca bệnh trước đó.

*Chi tiết số ca dương tính từ các tỉnh về An Giang (tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 27/10/2021)

STT

ĐV

Tổng

TP. HCM

Đồng Nai

Bình Dương

Long An

Từ các tỉnh khác

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

 

95

 

19

 

6

 

25

 

38

 

7

2

Châu Đốc

 

89

 

21

 

20

 

28

 

20

 

 

3

Tân Châu

5

74

1

10

 

26

4

30

 

3

 

  1.  

4

An Phú

 

116

 

11

 

15

 

86

 

2

 

2

5

Tịnh Biên

 

143

 

7

 

34

 

43

 

59

 

 

6

Tri Tôn

5

171

3

58

 

17

2

83

 

11

 

2

7

Châu Phú

24

136

 

18

 

 

24

115

 

3

 

 

8

Phú Tân

 

33

 

11

 

4

 

15

 

3

 

 

9

Châu Thành

 

26

 

3

 

 

 

22

 

1

 

 

10

Chợ Mới

7

178

7

73

 

15

 

69

 

15

 

6

11

Thoại Sơn

 

49

 

7

 

2

 

33

 

4

 

3

Tổng

41

1110

11

238

 

139

30

549

 

159

 

25

Cụ thể:

*Long Xuyên: 37 trường hợp

- Cộng đồng: 08 trường hợp

+ 03 trường hợp có liên quan đến ổ dịch ở khóm Hòa Thạnh, Mỹ Thạnh.

+ 05 trường hợp có liên quan ổ dịch khóm Đông Thịnh 4, Mỹ Phước (phát sinh ngoài khu vực phong tỏa).       

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp tại khóm Tây Huề 1, P. Mỹ Hòa.

- Khu cách ly tập trung: 28 trường hợp.

*Phú Tân: 18 trường hợp

- Cộng đồng: 11 trường hợp (Phú Hưng:08 trường hợp, Long Hòa: 01 trường hợp, Phú Thành: 02 trường hợp) phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

- Khu cách ly: 03 trường hợp.

- Khu phong tỏa: 04 trường hợp (ấp Bình Phú 2- xã Phú Bình: 02 trường hợp, ấp Phú Đức A- xã Phú Thạnh: 02 trường hợp).

*Tri Tôn: 28 trường hợp

-Cộng đồng: 03 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (01 trường hợp tại ấp Phước An - xã Ô Lâm, 02 trường hợp tại ấp Phước Lộc - xã Ô Lâm).

-Khu cách ly: 05 trường hợp, trong đó:

- Khu CLTT: 05 trường hợp

- Người về từ các tỉnh: 05 trường hợp (02 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương; 03 trường hợp về từ tỉnh TP.HCM).

-Khu phong tỏa: 15 trường hợp (13 tại Khóm 6, TT Tri Tôn, 02 tại Khóm 2, TT Tri Tôn)

*Châu Đốc: 06 trường hợp trong khu CLTT

*Châu Thành: 03 trường hợp

-Cộng đồng: 02 trường hợp tại ấp Hòa Phú 2, Thị Trấn An Châu sống chung gia đình liên quan ổ dịch công ty Cá Việt Thốt Nốt.

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp tại ấp Hòa Long 1, Thị Trấn An Châu

*Chợ Mới: 147 trường hợp

Cộng đồng: 12 trường hợp, trong đó:

+ 09 trường hợp xã Mỹ An (08 trường hợp địa chỉ ấp Mỹ Lợi; 01 trường hợp ấp Mỹ Trung). Trong đó, ghi nhận 02 ca đầu tiên qua test sàng lọc trước tiêm Vaccin Covid-19.

+ 02 trường hợp ấp Bình Trung xã Bình Phước Xuân, liên quan đến TT. Mỹ Luông.

+ 01 trường hợp ấp Long Bình xã Kiến An, liên quan đến TT Chợ Mới.

- Khu cách ly: 33 trường hợp, trong đó:

 +Khu CLTT:  26 trường hợp

+ Người về các tỉnh có dịch: 07 trường hợp về từ TPHCM.

- Khu Phong tỏa: 102 trường hợp, trong đó:

+ 43 trường hợp TT. Chợ Mới (24 trường hợp ấp Thị; 13 trường hợp ấp Long Hòa; 04 trường hợp ấp Thị 2; 02 trường hợp ấp Thị 1;

+ 30 trường hợp TT Mỹ Luông;

+ 12 trường hợp xã Long Điền B;

+ 07 trường hợp xã Hội An;

+ 05 trường hợp xã Long Kiến;

+ 04 trường hợp xã An Thạnh Trung;

+ 01 trương hợp xã Long Giang.

*Tân Châu: 13 trường hợp

- Khu cách ly: 08 trường hợp. Trong đó:

 + Khu CLTT: 03 trường hợp.

 + Người về các tỉnh có dịch: 05 trường hợp (TP. HCM: 01 trường hợp Bình Dương: 04 trường hợp.

- Khu Phong tỏa: 05 trường hợp (khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn 03; khóm Long Hưng, phường Long Châu: 02 trường hợp.

*Châu Phú: 28 trường hợp

- Cộng đồng: 04 trường hợp ngụ tại ấp Ba Xưa, Thạnh Mỹ Tây. Phát hiện khi test tầm soát cộng đồng.

- Khu cách ly: 24 trường hợp đi về từ Bình Dương

*An Phú: 05 trường hợp

-Cộng đồng: 02 trường hợp (xã Phú Hữu: 01 trường hợp, 01 trường hợp xã Vĩnh Đông).

-Khu cách ly: 02 trường hợp

- Nhập cảnh từ Campuchia: 01 trường hợp.

*Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang: 02 trường hợp, liên quan chuỗi ca bệnh trước đó (01 bệnh nhân, 01 người nhà người bệnh).

*Công tác cách ly, xét nghiệm:

Ngày

26/10

27/10

* Cách ly tập trung

 

 

Tiếp nhận trong ngày

528

536

Hoàn thành thời gian cách ly tập trung trong ngày

885

890

Cách ly tập trung hiện còn quản lý

7.138

6.739

Lũy kế hoàn thành cách ly tập trung

55.046

55.936

* Cách ly tại nhà, nơi cư trú

 

 

Tiếp nhận trong ngày

620

641

Hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú trong ngày

675

1.388

Cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý

9.143

8.396

Lũy kế hoàn thành cách ly tại nhà, nơi lưu trú

58.756

60.144

* Công tác xét nghiệm:

 

 

Trong ngày

2.495

2.746

Lũy kế số mẫu được XN đến nay

227.143

229.889

 

*Số trường hợp đang quản lý điều trị:

Huyện/thị/thành

Toàn tỉnh

LX

CP

CT

CM

TB

PT

AP

TC

TT

TS

BVĐK TT AG

BVĐK KV tỉnh

BV Nhât Tân

* Số đang điều trị

2.742

247

289

153

321

496

180

165

193

235

268

88

59

18

30

* Số khỏi bệnh

87

28

12

 

 

9

 

7

18

 

5

3

2

 

3

Lũy kế

7.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Số chuyển lên tuyến trên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lũy kế

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số bệnh tử vong

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Lũy kế

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tử vong: 01 trường hợp tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Công tác kiểm tra, xử phạt: phát hiện 27 trường hợp. Xử phạt số tiền 13.000.000 đồng. Lũy kế đến ngày 27/10/2021: Số lượt vi phạm: 161.330 trường hợp. Tổng số tiền phạt:  10.147.450.000 đồng.

Tình hình quản lý người nước ngoài do Công an tỉnh quản lý: Ngày 27/10/2021, đăng ký quản lý tạm trú mới 00/00 trường hợp; hết hạn tạm trú trên hệ thống khai báo tạm trú là 00/06 so với ngày 26/10/2021. Hiện số người nước ngoài đang hiện diện trên địa bàn là 415/415 trường hợp, đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công tác kiểm soát qua lại các cửa khẩu và cảng: Trong ngày 27/10/2021, các Đồn Biên phòng bàn giao 03 người nhập cảnh trái phép cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 địa phương đưa đi cách ly tập trung. Lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 27/10/2021 tổng số người đưa đi cách ly tập trung là 2.793 người.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. Tuyên truyền với mọi hình thức trong tình hình mới để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh và phát hiện người nước ngoài, người từ vùng dịch về địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Công tác triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19

Đợt triển khai

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/

Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Tổng

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

Đợt 1

19400

0

0

0

20848

 

20848

107.46

1.52

0.00

Đợt 2

27250

0

0

0

30742

207

30949

113.57

2.24

0.02

Đợt 3

42090

0

0

0

27273

18677

45950

109.43

1.99

1.36

Đợt 4

37260

0

0

0

29327

1161

30488

111.70

2.14

0.08

Đợt 5

66660

0

0

0

44623

40888

85511

111.41

3.25

2.98

Đợt 6

39608

0

0

0

27888

14467

42355

106.94

2.03

1.05

Đợt 7

17680

0

0

0

19557

1366

20923

118.34

1.43

0.10

Đợt 8

130220

0

0

0

91725

45901

137626

105.69

6.69

3.35

Đợt 9

61706

0

0

0

54705

17600

72305

117.18

3.99

1.28

Đợt 10

555176

442

12

454

548056

3842

551898

99.41

39.96

0.28

Đợt 11

394370

57695

9612

67307

246548

16648

263196

66.74

17.97

1.21

Tổng

1391420

58137

9624

67761

1141292

160757

1302049

93.58

83.21

11.72

 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

DHV