Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 25/11/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 96,12%; Mũi 2 đạt 86,96%)

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 25/11/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 96,12%; Mũi 2 đạt 86,96%)

Ngày đăng: 25/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong ngày 25/11/2021, phát hiện 387 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 22.075 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính).

 * Chi tiết trong ngày:

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

Số ca dương tính về từ các tỉnh

TRONG TỈNH

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

43

2550

 

2

5

132

22

1356

 

189

16

871

2

Châu Đốc

71

1855

 

7

 

98

 

320

 

231

71

1199

3

Tân Châu

22

1711

 

10

 

120

1

248

1

597

20

736

4

An Phú

32

3120

 

54

 

202

14

1370

 

377

18

1117

5

Tịnh Biên

151

1957

 

8

 

150

26

475

6

816

119

508

6

Tri Tôn

12

2024

 

1

 

218

3

880

7

576

2

349

7

Châu Phú

6

1210

 

5

 

183

 

368

 

460

6

194

8

Phú Tân

9

2498

 

5

 

49

 

302

 

1075

9

1067

9

Châu Thành

28

1540

 

2

 

85

6

243

14

646

8

564

10

Chợ Mới

6

2863

 

-

 

249

1

682

3

1438

2

494

11

Thoại Sơn

5

540

 

15

 

76

1

288

 

31

4

130

12

Bệnh viện ĐK AG

2

132

 

 

 

 

 

117

 

 

2

15

13

BCHQS tỉnh

 

44

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

14

BV Sản Nhi

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

15

BVKV tỉnh

 

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

16

BV Tim  mạch

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng

387

22.075

 

109

5

1562

74

6714

31

6436

277

7254

Cụ thể:

*Long Xuyên: 43 trường hợp

- Cộng đồng: 16 trường hợp trường hợp phát hiện tại CDC An Giang (Bình Khánh: 03; Đông Xuyên: 01; Mỹ Hòa: 04; Mỹ Long: 06; Mỹ Phước: 01; Mỹ Thạnh: 01).

- Khu cách ly: 27 trường hợp

+ Khu cách ly tập trung: 22 trường hợp

+ Người về từ các tỉnh: 05 trường hợp (Cần Thơ: 04, Vũng Tàu: 01)

*Châu Đốc: 71 trường hợp cộng đồng

+ 37 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT (01 trường hợp tại  P.Châu Phú A; 05 trường hợp thuộc P.Châu Phú B; 20 trường hợp thuộc P.Núi Sam; 04 trường hợp thuộc P.Vĩnh Mỹ; 07 trường hợp P.Vĩnh Ngươn;

+ 26 trường hợp phát hiện do bệnh nhân đến khám bệnh tại BVĐKKV (11 trường hợp thuộc P.Châu Phú A; 07 trường hợp thuộc P.Châu Phú B; 05 trường hợp thuộc P.Núi Sam; 01 trường hợp tại P.Vĩnh Mỹ; 01 trường hợp P.Vĩnh Ngươn; 01 trường hợp xã Vĩnh Tế).

+ 08 trường hợp phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho NVYT

*Châu Thành: 28 trường hợp

- Cộng đồng : 08 trường hợp (01 trường hợp ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu tầm soát cộng đồng; 02 trường hợp tại ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu; 01 trường hợp tại ấp Hòa Lợi 2, Vĩnh Lợi;  02 trường hợp tại ấp Bình Phú 1, Bình Hòa phát hiện qua tầm soát  tại BV ĐKTTAG; 02 trường hợp ấp Hòa Thạnh, Hòa Bình Thạnh phát hiện qua tầm soát tại BVSNAG).

- Khu phong tỏa: 14  trường hợp (02 trường hợp ấp Bình Phú 1, Bình Hòa; 02 trường hợp ấp Cần Thạnh, Cần Đăng; 03 trường hợp ấp Hòa Thịnh, Hòa Bình Thạnh; 02 trường hợp ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh; 01 trường hợp Đông Bình Nhất, Vĩnh Thành; 04 trường hợp ấp Bình An 1, An Hòa),

- Khu cách ly tập trung: 06 trường hợp

*Tri Tôn: 12 trường hợp

- Cộng đồng: 02 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng tại Khóm 1, Thị Trấn Tri Tôn.

- Khu phong tỏa: 07 trường hợp thuộc xã Lương Phi.

 - Khu cách ly tập trung: 03 trường hợp.

* Phú Tân: 09 trường hợp cộng đồng (03 trường hợp tại xã Phú Hưng (ấp Hưng Thạnh: 01 trường hợp, ấp Hưng Tân: 02 trường hợp) phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 03 trường hợp tại ấp Bình Phú 2- Phú Bình liên quan ổ dịch chợ Bình Phú 2; 01 trường hợp tại ấp Phú Thượng-Phú Thọ phát hiện qua tầm soát bệnh viện ĐKTTAG; 02 trường hợp tại ấp Hòa Bình 3- Hòa Lạc phát hiện qua tầm soát bệnh viện ĐKTTAG).

*Tịnh Biên: 151 trường hợp

-Cộng đồng: 119 trường hợp. Phát hiện qua công tác truy vết mở rộng

+ 05 trường hợp xã Nhơn Hưng gồm: 01 trường hợp ấp Tây Hưng , 04 trường hợp ấp Trung Bắc Hưng.

+ 29 trường hợp TT Tịnh Biên gồm: 23 trường hợp khóm Xuân Hiệp, 05 trường hợp khóm Xuân Bình, 01 trường hợp khóm Xuân Hòa

+ 01 trường hợp ấp Núi Voi, xã Núi Voi.

+ 08 trường hợp xã Thới Sơn gồm: 02 trường hợp ấp Núi Két, 05 trường hợp ấp Sơn Tây, 01 trường hợp ấp Thới Thuận

+ 06 trường hợp TT Nhà Bàng gồm: 03 trường hợp khóm Thới Hòa, 02 trường hợp khóm Sơn Đông , 01 trường hợp khóm Hòa Thuận.

+ 06 trường hợp khóm III, TT Chi Lăng.

+ 01 trường hợp ấp Ba Xoài, xã An Cư.

+ 22 trường hợp xã Vĩnh Trung gồm: 06 trường hợp ấp Vĩnh Hạ, 16 trường hợp ấp Vĩnh Tây.

+ 10 trường hợp xã An Phú gồm: 07 trường hợp ấp Phú Hiệp, 02 trường hợp ấp Phú Nhất, 01 trường hợp ấp Phú Tâm.

+ 12 trường hợp ấp Tân Biên, xã An Nông.

+ 19 trường hợp ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi.

-Khu phong tỏa: 06 trường hợp ( 01 trường hợp xã An Hảo; 05 trường hợp xã Văn Giáo).

-Khu cách ly tập trung: 26 trường hợp

*Thoại Sơn: 05 trường hợp

- Cộng đồng: 04 trường hợp (03 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh tại BVĐKTTAG; 01 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT Thoại Sơn). 

- Khu Cách ly tập trung: 01 trường hợp

*Châu Phú: 06 trường hợp cộng đồng (02 trường hợp ở ấp Khánh Thuận, Khánh Hòa, phát hiện qua khám sàng lọc taị BVĐK Nhật Tân; 04 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKTT An Giang           (02 trường hợp TT Cái Dầu; 01 trường hợp xã Bình Chánh; 01 trường hợp xã Bình Long)).

* An Phú: 32 trường hợp

- Cộng đồng: 18 trường hợp (12 trường hợp phát hiện tại TYT (02 trường hợp xã Khánh Bình; 02 trường hợp xã Nhơn Hội; 02 trường hợp TT. An Phú; 02 trường hợp TT. Long Bình; 04 trường hợp xã Vĩnh Lộc); 06 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT huyện (02 trường hợp xã Phú Hữu; 04 trường hợp xã Phước Hưng)).

- Khu cách ly tập trung: 14 trường hợp

*Chợ Mới:  06 trường hợp

- Cộng đồng: 02 trường hợp (01 trường hợp xã Long Điền B (ấp Long Qưới 1), ghi nhận qua tầm sóat mẫu tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới;  01 trường hợp có địa chỉ ấp Bình Thạnh 1-xã Hòa An tự đến BVĐKTT AG điều trị và phát hiện).

-Khu Phong tỏa: 03 trường hợp (01 trường hợp xã Long Giang (ấp Long Thạnh 1); 01 trường hợp xã Kiến Thành (ấp Kiến Hưng 1); 01 trường hợp xã Hội An (ấp Thị 1)).

-Khu cách ly tập trung: 01 trường hợp

*Tân Châu:  22 trường hợp

- Cộng đồng: 20 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng và F1   01 trường hợp  xã Châu Phong; 02 trường hợp xã Lê Chánh; 01 trường hợp xã Long An; 03 trường hợp phường Long Hưng; 01 trường hợp phường Long Sơn; 05 trường hợp phường Long Thạnh; 03 trường hợp địa chỉ tại xã Phú Vĩnh; 03 trường hợp địa chỉ tại xã Tân An; 01 trường hợp xã Vĩnh Hòa)

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp địa chỉ  phường Long Phú

- Khu cách ly tập trung: 01 trường hợp

* Bệnh viện ĐKTTAG: 02 trường hợp (01 trường hợp có địa chỉ Cần Thơ, 01 trường hợp có địa chỉ Kiên Giang).

*Số tiêm ngừa trong các trường hợp mắc trong ngày:

(Tính từ ngày 12/11/2021 đến ngày 25/11/2021)

STT

Đ/VỊ

Tổng số                   mắc/ngày

Chưa tiêm

Đã tiêm được    mũi 1

Đã tiêm đủ             2 mũi

Trong đó có             bệnh nền

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

1

Long Xuyên

43

550

7

78

14

157

22

315

19

178

2

Châu Đốc

71

455

6

53

14

185

51

217

12

82

3

Tân Châu

22

349

1

68

2

113

19

168

3

 

4

An Phú

32

629

5

172

 

193

27

264

10

93

5

Tịnh Biên

151

497

35

99

69

301

47

97

20

74

6

Tri Tôn

12

452

3

134

7

286

2

32

1

47

7

Châu Phú

6

387

 

1

 

249

6

137

3

40

8

Phú Tân

9

148

 

45

3

82

6

21

2

18

9

Châu Thành

28

414

14

104

9

150

5

160

10

76

10

Chợ Mới

6

472

1

108

4

257

1

107

3

125

11

Thoại Sơn

5

86

 

21

2

22

3

43

 

 

Tổng

385

4439

72

883

124

1995

189

1561

83

733

 

*Chi tiết số ca dương tính từ các tỉnh về An Giang

(tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 25/11/2021)

STT

ĐV

Tổng

TP. HCM

Đồng Nai

Bình Dương

Long An

Từ các tỉnh khác

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

5

132

 

26

 

6

 

30

 

42

5

28

2

Châu Đốc

 

98

 

26

 

20

 

30

 

22

 

 

3

Tân Châu

 

120

 

25

 

31

 

50

 

9

 

  1.  

4

An Phú

 

202

 

26

 

26

 

133

 

12

 

5

5

Tịnh Biên

 

150

 

7

 

35

 

47

 

61

 

 

6

Tri Tôn

 

218

 

69

 

24

 

106

 

12

 

8

7

Châu Phú

 

183

 

27

 

 

 

152

 

3

 

1

8

Phú Tân

 

49

 

12

 

4

 

24

 

8

 

1

9

Châu Thành

 

85

 

9

 

15

 

54

 

6

 

1

10

Chợ Mới

 

2409

 

82

 

29

 

103

 

17

 

18

11

Thoại Sơn

 

76

 

12

 

6

 

47

 

4

 

6

Tổng

5

1562

 

321

 

196

 

776

 

196

5

73

* Công tác cách ly, xét nghiệm

Ngày

24/11

25/11

* Cách ly tập trung

 

 

Tiếp nhận trong ngày

209

163

Hoàn thành thời gian cách ly tập trung trong ngày

558

430

Cách ly tập trung hiện còn quản lý

4.457

4.190

Lũy kế hoàn thành cách ly tập trung

83.203

83.633

* Cách ly tại nhà, nơi cư trú

 

 

Tiếp nhận trong ngày

471

1147

Hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú trong ngày

696

563

Cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý

9.226

9.810

Lũy kế hoàn thành cách ly tại nhà, nơi lưu trú

75.739

76.302

* Công tác xét nghiệm:

 

 

Trong ngày

1.633

1.769

Lũy kế số mẫu được XN đến nay

307.437

309.206

 

*Số trường hợp đang quản lý điều trị:

STT

Đơn vị

* Số đang điều trị

* Số khỏi bệnh

Lũy kế

*Số chuyển lên tuyến trên

Lũy kế

* Số bệnh tử vong

Lũy kế

1

Long Xuyên

378

45

 

 

 

 

 

2

Châu Đốc

1132

2

 

 

 

 

 

3

Châu Phú

594

 

 

 

 

 

 

4

Châu Thành

415

55

 

 

 

 

 

5

Chợ Mới

343

112

 

 

 

1

 

6

Tịnh Biên

717

11

 

 

 

 

 

7

Phú Tân

134

13

 

 

 

 

 

8

An Phú

454

136

 

 

 

1

 

9

Tân Châu

298

1

 

 

 

 

 

10

Tri Tôn

681

82

 

 

 

 

 

11

 Thoại Sơn

57

 

 

 

 

 

 

12

BVĐK AG

78

4

 

 

 

3

 

13

BVĐK KV

68

12

 

 

 

8

 

14

BV Sản nhi

22

4

 

 

 

 

 

15

BV Dã chiến

264

36

 

 

 

 

 

Tổng

5635

513

16.094

 

6

13

340

 

* Tử vong: 13 trường hợp. Trong đó, Bệnh viện đa khoa TT An Giang: 03 trường hợp; Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh: 08 trường hợp; TTYT An Phú: 01 trường hợp; TTYT Chợ Mới: 01 trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Kiểm dịch y tế, duy trì thường xuyên 210 tổ, chốt (195 chốt cố định, 15 tổ cơ động)/1.950 đ/c, trong đó: BP: 796 đ/c; lực lượng khác: 1.154 đ/c gồm: QS: 174 đ/c, DQ: 599 đ/c, CA: 342 đ/c, HQ: 12 đ/c, KD: 10 đ/c, Công ty phà An Giang: 07 đ/c, Tổ giúp việc: 10 đ/c làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn trên biên giới chống xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh quản lý người nước ngoài đăng ký tạm trú mới 02/01 trường hợp; hết hạn tạm trú gia hạn lại00/00 trường hợp so với ngày 24/11/2021; rời khỏi địa bàn 00/01 trường hợp; hết hạn tạm trú trên hệ thống khai báo tạm trú là 01/00 trường hợp. Hiện số người nước ngoài đang hiện diện trên địa bàn là 418/416 trường hợp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện có 123 lao động người nước ngoài làm việc trong 20 cơ quan, doanh nghiệp (thuộc diện cấp phép lao động 120 trường hợp; còn 03 trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động do là nhà đầu tư) 22 lưu học sinh học tập tại Đại học An Giang.

Công tác kiểm soát qua lại các cửa khẩu và cảng: Tổ chức chốt cố định trên sông Tiền 04 tổ/20 đ/c tham gia, tổ lưu động = 05 tổ/35 đ/c.. Tuần tra, kiểm soát lưu động được 15 lượt tổ = 105 lượt đồng chí tham gia ngăn chặn hiệu quả không cho bè, ghe, vỏ lãi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới sông Tiền.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. Tuyên truyền với mọi hình thức trong tình hình mới để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh và phát hiện người nước ngoài, người từ vùng dịch về địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

*Công tác triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 

Trên 18 tuổi

                       

Đợt triển khai

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/

Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 3 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

8

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

Đợt 1

19,400

           -

           -

              -

               -

       20,848

                -

             -

20,848

107.46

1.52

0.00

0.00

Đợt 2

27,250

           -

           -

              -

               -

       30,742

           207

             -

30,949

113.57

2.24

0.02

0.00

Đợt 3

42,090

           -

           -

              -

               -

       27,273

      18,677

             -

45,950

109.43

1.99

1.36

0.00

Đợt 4

37,260

           -

           -

              -

               -

       29,327

        1,161

             -

30,488

111.70

2.14

0.08

0.00

Đợt 5

66,660

           -

           -

              -

               -

       44,623

      40,888

             -

85,511

111.41

3.25

2.98

0.00

Đợt 6

39,608

           -

           -

              -

               -

       27,888

      14,467

             -

42,355

106.94

2.03

1.05

0.00

Đợt 7

17,680

           -

           -

              -

               -

       19,557

        1,366

             -

20,923

118.34

1.43

0.10

0.00

Đợt 8

130,220

           -

           -

              -

               -

       91,725

      45,951

             -

137,676

105.73

6.69

3.35

0.00

Đợt 9

66,726

           -

           -

              -

               -

       55,379

      20,823

             -

76,202

114.20

4.04

1.52

0.00

Đợt 10

555,176

           -

           -

              -

               -

     554,063

        9,579

             -

563,642

101.52

40.39

0.70

0.00

Đợt 11

740,348

        34

      430

     5,454

      5,918

     392,968

   224,414

  27,037

644,419

87.04

28.65

16.36

1.97

Đợt 12

73,500

      312

      498

              -

          810

         4,479

      28,153

             -

32,632

44.40

0.33

2.05

0.00

Đợt 13

509,612

      130

  1,765

              -

      1,895

       14,234

   541,241

     3,921

559,396

109.77

1.04

39.46

0.29

Đợt 14

146,002

      138

  2,558

              -

      2,696

         1,498

      65,968

     8,476

75,942

52.01

0.11

4.81

0.62

Đợt 15

99,900

          7

      221

              -

          228

         1,047

   108,673

             -

109,720

109.83

0.08

7.92

0.00

Đợt 16

149,760

        60

  1,334

              -

      1,394

         2,607

      18,849

             -

21,456

14.33

0.19

1.37

0.00

Đợt 17

114,704

           -

  2,207

     4,101

      6,308

               43

      51,634

  18,822

70,499

61.46

0.00

3.76

1.37

Đợt 18

129,978

        18

      568

   14,332

    14,918

               35

           731

  33,539

34,305

26.39

0.00

0.05

2.45

Tổng

2,965,874

699

9,581

23,887

34,167

1,318,336

1,192,782

91,795

2,602,913

92.20

96.12

86.96

6.69

12-17 tuổi

                       

Nhóm tuổi

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

7

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

12-17 tuổi

 

  3,312

           -

              -

3312

     131,471

             15

             -

131486

 

69.83

0.01

0.00

3-12 tuổi

 

           -

           -

              -

0

                  -

                -

             -

0

 

 

 

 

Tổng

0

3312

0

 

3312

131471

15

0

131486

 

 

 

 

 

 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 
Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

DHV