Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 02/12/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 96,54%; Mũi 2 đạt 89,13%)

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 02/12/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 96,54%; Mũi 2 đạt 89,13%)

Ngày đăng: 02/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong ngày 02/12/2021, phát hiện 285 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 24.083 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính).

* Chi tiết trong ngày:

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

Số ca dương tính về từ các tỉnh

TRONG TỈNH

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

31

2850

 

2

 

132

10

1507

 

189

21

1020

2

Châu Đốc

53

2237

 

7

 

98

8

367

 

231

45

1534

3

Tân Châu

10

1853

 

10

 

124

4

281

1

619

5

819

4

An Phú

20

3235

 

54

 

202

7

1420

 

377

13

1182

5

Tịnh Biên

42

2425

 

8

 

152

6

500

 

868

36

897

6

Tri Tôn

4

2087

 

1

 

220

 

902

1

584

3

380

7

Châu Phú

24

1290

 

5

 

183

 

369

 

460

24

273

8

Phú Tân

8

2537

 

5

 

49

 

305

 

1078

8

1100

9

Châu Thành

19

1668

 

2

 

85

4

271

9

684

6

626

10

Chợ Mới

29

3008

 

-

 

250

4

708

13

1513

12

537

11

Thoại Sơn

33

642

 

15

1

79

8

319

 

31

24

198

12

Bệnh viện ĐK AG

11

170

 

 

 

 

 

117

 

 

11

53

13

BCHQS tỉnh

 

47

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

14

BV Sản Nhi

1

12

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

15

BVKV tỉnh

 

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

16

BV Tim  mạch

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng

285

24.083

 

109

1

1.574

51

7.134

24

6.634

209

8.632

*Nhận xét:

- Trong ngày số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh: tăng 46 trường hợp so với ngày 01/12/2021 (209/163).

Trong ngày BVĐK TT AG và BV Sản nhi phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện 12 trường hợp ngoài tỉnh (Cần Thơ)

Cụ thể các ca liên quan:

*Long Xuyên: 31 trường hợp

- Cộng đồng: 21 trường hợp (15 trường hợp phát hiện tại BVĐKTTAG (Mỹ Hòa Hưng: 01; Mỹ Khánh: 01; Mỹ Quý: 01; Mỹ Long: 05; Mỹ Phước: 02; Mỹ Thạnh: 03; Mỹ Xuyên: 02); 06 trường hợp phát hiện tại BV Sản Nhi AG (Mỹ Bình: 01; Mỹ Quý: 01; Mỹ Khánh: 02; Mỹ Phước: 02)).

- Cách ly tập trung: 10 trường hợp

*Châu Đốc: 53 trường hợp

- Cộng đồng: 45 trường hợp

+ 09 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT (03 trường hợp thuộc P.Châu Phú A; 01 trường hợp P.Châu Phú B; 05 trường hợp thuộc P.Núi Sam)

+ 10 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKKV (04 trường hợp thuộc P.Châu Phú A; 01 trường hợp P.Châu Phú B; 03 trường hợp  P.Núi Sam;  02 trường hợp P.Vĩnh Ngươn).

+ 01 trường hợp P.Vĩnh Ngươn phát hiện qua sàng lọc định kỳ cho NVYT tại TTYT-TPCĐ.

+ 02 trường hợp phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho NVYT tại BVĐKKV. ( 01 trường hợp P.Núi Sam; 01 trường hợp P.Vĩnh Mỹ).

+ 23 trường hợp qua khám sàng lọc tại BV Nhật Tân (01 trường hợp P.Châu Phú A; 16 trường hợp thuộc P.Châu Phú B; 02 trường hợp thuộc P.Vĩnh Mỹ;           02 trường hợp thuộc địa chỉ P.Vĩnh Ngươn; 02 trường hợp Xã Vĩnh Châu).

- Khu cách ly tập trung: 08 trường hợp

*Châu Phú: 24 trường hợp cộng đồng (03 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc nhập viện BVĐKTT An Giang (02 trường hợp ở xã Bình Thủy; 01 trường hợp ở TT Cái Dầu); 21 trường hợp phát hiện dương tính khi test sàng lọc nhập viện tại TTYT Châu Phú (10 trường hợp ở TT Vĩnh Thạnh Trung; 01 trường hợp ở Mỹ Phú, 01 trường hợp ở TT Cái Dầu; 03 trường hợp ở Bình Long; 04 trường hợp ở Khánh Hòa; 02 trường hợp ở Ô Long Vỹ)).

*Tri Tôn: 04 trường hợp

- Cộng đồng: 03 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (02 trường hợp thuộc TT Tri Tôn; 01 trường hợp xã Châu Lăng).

  • Khu phong tỏa: 01 trường hợp tại ấp Sà Lôn - xã Lương Phi

*Châu Thành: 19 trường hợp

- Cộng đồng : 06 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK TT An Giang (01 trường hợp xã Cần Đăng; 01 trường hợp xã Bình Hòa; 03 trường hợp thị trấn An Châu; 01 trường hợp xã Hòa Bình Thạnh)

- Khu phong tỏa: 09 trường hợp (01 trường hợp xã Bình Hòa; 04 trường hợp xã Cần Đăng; 01 trường hợp xã An Hòa; 01 trường hợp xã Hòa Bình Thạnh; 02 trường hợp thị trấn An Châu)

- Khu cách ly: 04 trường hợp

*Chợ Mới: 29 trường hợp

- Cộng đồng: 12 trường hợp (04 trường hợp xã Bình Phước Xuân, phát hiện qua tầm soát mẫu cộng đồng;  08 trường hợp tự đến BVĐKTT An Giang điều trị và phát hiện (xã Long Giang: 03 trường hợp; xã Kiến Thành: 02 trường hợp; xã Mỹ An: 01 trường hợp; xã Hòa An: 01 trường hợp; xã Nhơn Mỹ: 01 trường hợp)).

- Khu Phong tỏa: 13 trường hợp thuộc xã Nhơn Mỹ

- Khu cách ly: 04 trường hợp

*Tịnh Biên: 42 trường hợp

- Cộng đồng: 36 trường hợp. Phát hiện qua truy vết mở rộng (03 trường hợp xã Vĩnh Trung; 27 trường hợp TT Chi Lăng; 03 trường hợp xã Thới Sơn; 01 trường hợp TT Nhà Bàng; 01 trường hợp xã An Hảo; 01 trường hợp TT Tịnh Biên)

-Khu cách ly: 06 trường hợp

*Phú Tân: 08 trường hợp cộng đồng (03 trường hợp xã Hòa Lạc phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 01 trường hợp xã Phú Bình là F1 của F0 trước; 04 trường hợp phát hiện qua tầm soát Trung tâm Y tế Phú Tân (03 trường hợp xã Phú Hưng; 01 trường hợp xã Phú Mỹ)).

*An Phú: 20 trường hợp

- Cộng đồng: 13 trường hợp, phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT và TYT ( 03 trường hợp xã Đa Phước; 02 trường hợp xã Khánh An; 03 trường hợp xã Quốc Thái; 01 trường hợp TT. An Phú; 04 trường hợp xã Vĩnh Hội Đông).

- Khu cách ly: 07 trường hợp

*Tân Châu: 10 trường hợp

- Cộng đồng: 05 trường hợp (04 trường hợp phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng (01 trường hợp phường Long Châu; 01 trường hợp phường Long Sơn; 01 trường hợp xã Tân An; 01 trường hợp xã Vĩnh Hòa);  01 trường hợp phường Long Phú phát hiện qua công tác sàng lọc tại BVĐKKV Tân Châu).

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp xã Vĩnh Xương

- Khu cách ly: 04 trường hợp.

*Thoại Sơn: 33 trường hợp

- Cộng đồng: 24 trường hợp (13 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Trạm y tế (Vọng Đông: 01; Tây Phú: 03; Mỹ Phú Đông: 01; Óc Eo: 04; Thoại Giang: 02;  Định Mỹ: 01; Vĩnh Khánh: 01); 02 trường hợp TT Núi Sập phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT; 07 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK AG: (Vĩnh Chánh: 02; Phú Thuận: 01; Vĩnh Trạch: 01; Phú hòa: 03); 01 trường hợp xã Định Thành phát hiện qua khám sàng lọc tại BV Hạnh Phúc; 01 trường hợp xã Vĩnh Trạch là thuộc Cty TBS).

  • Khu cách ly:  09 trường hợp

+ Khu cách ly tập trung: 08 trường hợp

+ Về từ các tỉnh: 01 trường hợp về từ Bình Dương

*BV Sản nhi: 01 trường hợp từ Cần Thơ đến khám và phát hiện tại BV

*BVĐK TT AG: 11 trường hợp từ Cần Thơ đến khám và phát hiện

*Số tiêm ngừa trong các trường hợp mắc trong ngày:

(Tính từ ngày 12/11/2021 đến ngày 02/12/2021)

STT

Đ/VỊ

Tổng số                   mắc/ngày

Chưa tiêm

Đã tiêm được    mũi 1

Đã tiêm đủ             2 mũi

Trong đó có             bệnh nền

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

1

Long Xuyên

31

850

2

108

2

190

27

552

9

312

2

Châu Đốc

53

837

2

70

1

236

50

531

9

144

3

Tân Châu

10

491

1

80

 

126

9

285

 

8

4

An Phú

20

744

1

178

 

196

19

370

6

124

5

Tịnh Biên

42

965

6

202

3

396

33

367

14

154

6

Tri Tôn

4

515

 

146

 

303

4

66

1

58

7

Châu Phú

24

467

 

1

9

274

15

192

12

76

8

Phú Tân

8

187

 

52

1

86

7

49

4

27

9

Châu Thành

19

542

2

146

 

161

17

235

9

136

10

Chợ Mới

29

617

4

129

6

298

19

190

12

173

11

Thoại Sơn

33

188

5

40

6

40

22

108

 

4

12

BCH QS

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

Tổng

273

6.406

23

1.152

28

2.306

222

2.948

76

1.216

 

* Công tác cách ly, xét nghiệm

Ngày

01/12

02/12

* Cách ly tập trung

 

 

Tiếp nhận trong ngày

172

253

Hoàn thành thời gian cách ly tập trung trong ngày

303

873

Cách ly tập trung hiện còn quản lý

3.136

2.516

Lũy kế hoàn thành cách ly tập trung

86.057

86.930

* Cách ly tại nhà, nơi cư trú

 

 

Tiếp nhận trong ngày

573

516

Hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú trong ngày

603

515

Cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý

8.168

8.169

Lũy kế hoàn thành cách ly tại nhà, nơi lưu trú

81.042

81.557

* Công tác xét nghiệm:

 

 

Trong ngày

1.668

1.318

Lũy kế số mẫu được XN đến nay

318.199

319.517

*Số trường hợp đang quản lý điều trị:

STT

Đơn vị

* Số đang điều trị

* Số khỏi bệnh

Lũy kế

*Số chuyển lên tuyến trên

Lũy kế

* Số bệnh tử vong

Lũy kế

1

Long Xuyên

320

 

 

 

 

 

 

2

Châu Đốc

1474

6

 

 

 

2

 

3

Châu Phú

604

 

 

 

 

 

 

4

Châu Thành

463

15

 

 

 

 

 

5

Chợ Mới

215

25

 

 

 

 

 

6

Tịnh Biên

1003

56

 

 

 

 

 

7

Phú Tân

53

39

 

 

 

1

 

8

An Phú

421

12

 

 

 

 

 

9

Tân Châu

378

11

 

 

 

1

 

10

Tri Tôn

209

24

 

 

 

 

 

11

 Thoại Sơn

101

 

 

 

 

 

 

12

BVĐK AG

122

8

 

 

 

4

 

13

BVĐK KV

84

7

 

 

 

8

 

14

BV Sản nhi

34

4

 

 

 

 

 

15

BV Dã chiến

234

 

 

 

 

 

 

Tổng

5.715

207

17.933

 

6

16

429

 

*Số trường hợp F0 điều trị tại nhà:

- Số F0 điều trị mới:  215 trường hợp

- Số F0 điều trị khỏi: 134 trường hợp

- Số F0 tử vong tại nhà: 02 trường hợp

- Số F0 hiện còn điều trị tính đến ngày 02/12/2021: 4.102 trường hợp

- Số F0 được cấp thuốc điều trị: 1. 231 trường hợp

* Tử vong: 16 trường hợp. Tronvg đó, Bệnh viện đa khoa TT An Giang: 04 trường hợp; Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh: 08 trường hợp; Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu: 01 trường hợp; TTYT Châu Đốc: 02 trường hợp; TTYT Phú Tân: 01 trường hợp. Lũy kế số trường hợp tử vong/số trường hợp nhiễm chiếm 1,78% (429/24.083)

Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Kiểm dịch y tế, duy trì thường xuyên 210 tổ, chốt (195 chốt cố định, 15 tổ cơ động)/1.960 đ/c, trong đó: Biên phòng: 807 đ/c; lực lượng khác: 1.153 đ/c gồm: QS: 178 đ/c, DQ: 594 đ/c, CA: 342 đ/c, HQ: 12 đ/c, KD: 10 đ/c, Công ty phà An Giang: 07 đ/c, Tổ giúp việc: 10 đ/c làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn trên biên giới chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh quản lý tạm trú mới 00/02 trường hợp; hết hạn tạm trú gia hạn lại00/01 trường hợp so với ngày 01/12/2021; rời khỏi địa bàn 00/00 trường hợp; hết hạn tạm trú trên hệ thống khai báo tạm trú là 00/01 trường hợp so với ngày 01/12/2021. Hiện số người nước ngoài đang hiện diện trên địa bàn là 418/418 trường hợp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện có 123 lao động người nước ngoài làm việc trong 20 cơ quan, doanh nghiệp (thuộc diện cấp phép lao động 120 trường hợp; còn 03 trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động do là nhà đầu tư) 22 lưu học sinh học tập tại Đại học An Giang.

Công tác kiểm soát qua lại các cửa khẩu và cảng: Nhập cảnh trái phép: Bàn giao 07 đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 địa phương để cách ly theo quy định.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. Tuyên truyền với mọi hình thức trong tình hình mới để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh và phát hiện người nước ngoài, người từ vùng dịch về địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

*Công tác triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19

 

Trên 18 tuổi

                       

Đợt triển khai

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 3 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

8

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

Đợt 1

19,400

           -

               -

              -

               -

     20,848

                -

             -

20,848

107.46

1.52

0.00

0.00

Đợt 2

27,250

           -

               -

              -

               -

     30,742

           207

             -

30,949

113.57

2.24

0.02

0.00

Đợt 3

42,090

           -

               -

              -

               -

     27,273

      18,677

             -

45,950

109.43

1.99

1.36

0.00

Đợt 4

37,260

           -

               -

              -

               -

     29,327

        1,161

             -

30,488

111.70

2.14

0.08

0.00

Đợt 5

66,660

           -

               -

              -

               -

     44,623

      40,888

             -

85,511

111.41

3.25

2.98

0.00

Đợt 6

39,608

           -

               -

              -

               -

     27,888

      14,467

             -

42,355

106.94

2.03

1.05

0.00

Đợt 7

17,680

           -

               -

              -

               -

     19,557

        1,366

             -

20,923

118.34

1.43

0.10

0.00

Đợt 8

130,220

           -

            50

              -

            50

     91,725

      46,001

             -

137,726

105.76

6.69

3.35

0.00

Đợt 9

66,726

           -

               8

              -

               8

     55,379

      20,831

             -

76,210

114.21

4.04

1.52

0.00

Đợt 10

555,176

           -

               -

              -

               -

   554,063

        9,579

             -

563,642

101.52

40.39

0.70

0.00

Đợt 11

740,348

        18

          146

     1,259

       1,423

   393,085

   225,341

  34,677

653,103

88.22

28.66

16.43

2.53

Đợt 12

73,500

           -

               -

              -

               -

       4,479

      28,153

             -

32,632

44.40

0.33

2.05

0.00

Đợt 13

509,612

      724

       5,246

        489

       6,459

     15,806

   552,738

  10,118

578,662

113.55

1.15

40.30

0.74

Đợt 14

146,002

      247

       1,366

              -

       1,613

       2,568

      81,872

  10,221

94,661

64.84

0.19

5.97

0.75

Đợt 15

99,900

           -

          287

              -

          287

       1,051

      99,383

             -

100,434

100.53

0.08

7.25

0.00

Đợt 16

149,760

        17

          122

              -

          139

       5,223

      23,259

             -

28,482

19.02

0.38

1.70

0.00

Đợt 17

114,704

          4

          340

        376

          720

             80

      54,244

  20,068

74,392

64.86

0.01

3.95

1.46

Đợt 18

129,978

      118

          473

        381

          972

          362

        4,223

  46,901

51,486

39.61

0.03

0.31

3.42

Đợt 19

53,862

        38

            29

              -

            67

          152

             93

             -

245

0.45

0.01

0.01

0.00

Đợt 20

 

           -

               -

              -

               -

                -

                -

             -

0

 

0.00

0.00

0.00

 

           -

               -

              -

               -

                -

                -

             -

0

 

0.00

0.00

0.00

Tổng

3,019,736

1,166

8,067

2,505

11,738

1,324,231

1,222,483

121,985

2,668,699

93.83

96.54

89.13

8.89

12-17 tuổi

                       

Nhóm tuổi

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

7

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

12-17 tuổi

 

   4,280

       1,152

              -

5432

   162,902

        1,738

             -

   164,640

 

86.52

0.92

0.00

3-12 tuổi

 

           -

               -

              -

0

                -

                -

             -

                -

 

 

 

 

Tổng

0

4280

1152

 

5432

162902

1738

0

164640

 

 

 

 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

DHV