Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: thực hiện thông báo nghiệp vụ số 7 Tổng điều tra kinh tế năm 2021

An Giang: thực hiện thông báo nghiệp vụ số 7 Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày đăng: 14/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện thông báo của Tổng cục Thống kê và ý kiến góp ý của Đoàn giám sát Trung ương về công tác thu thập thông tin phiếu cá thể và phiếu tôn giáo của tỉnh, Ngày 13/7/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh đã ban hành văn bản số 507/BCĐT-TTT đề nghị BCĐ huyện, thị xã, thành phố phổ biến, chỉ đạo các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) thực hiện Thông báo nghiệp vụ số 7. Cụ thể:

* Kiểm tra lỗi logic dữ liệu điều tra trên Trang Web: 

Ngay trong thời gian thu thập thông tin tại địa bàn, BCĐ và GSV các cấp kiểm tra chất lượng ghi phiếu đối với các phiếu đã hoàn thành trên Trang Web điều hành tác nghiệp, đối với các phiếu có lỗi phải thông báo ngay cho ĐTV để kiểm tra và quay lại cơ sở để bổ sung/xác minh thông tin (nếu cần): 

Đối với phiếu cá thể: (1) Đối với các phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể đã điều tra và đồng bộ bằng phiên bản phần mềm V1.7.0 và trên Trang Web còn hiển thị thông báo lỗi thiếu câu A5.4, sai câu A5.2, A5.3, A5.5: ĐTV vào lại phiếu của cơ sở, tới sản phẩm có lỗi, bấm chọn lại mã sản phẩm để chương trình tự động hiển thị câu A5.2, A5.3, A5.4 hoặc A5.5 theo đúng bước nhảy và sửa. Lưu ý, đối với tất cả các phiếu thu thập thông tin bằng thiết bị điện tử di động (CAPI) đã hoàn thành sau khi vào lại để sửa thông tin, ĐTV phải bấm mũi tên đi hết phiếu để xác nhận việc hoàn thành sửa phiếu và thực hiện đồng bộ để gửi thông tin đã sửa về máy chủ;  (2) Bổ sung đầy đủ số điện thoại của chủ cơ sở (đây là thông tin quan trọng để trong trường hợp cần xác minh lại thông tin); (3) Địa điểm SXKD là của chủ cơ sở nhưng không có thông tin Câu A3.1.1 (giá trị nhà xưởng, cửa hàng) nhưng lại có thông tin ở Câu A4.3 hoặc địa điểm SXKD chủ cơ sở đi thuê nhưng lại khai thông tin vào Câu A3.1.1 (tức là có giá trị nhà xưởng); (4) Đối với những sản phẩm có mã ngành 45xxx (trừ 1 số mã như trong Phiếu đã nêu), 46xxx, 47xxx và 68100 bắt buộc phải có thông tin ở Câu A5.4 nhưng hiện trên Phiếu chưa có là sai; (5) Mã sản phẩm là 56xxx nhưng thông tin lại đưa vào Câu A5.4 (câu này chỉ hỏi đối với các sản phẩm có mã ngành 45xxx, 46xxx, 47xxx và 68100) trong khi Câu A5.5 không có thông tin là sai. 

Đối với phiếu tôn giáo: (1) Logic về lao động: Cơ sở có 1 lao động trong khi chủ cơ sở là nam nhưng sang chỉ tiêu về lao động lại là nữ; (2) Logic giữa Câu A1.6 và Câu A1.7: Ví dụ Câu A1.6 là Chùa nhưng Câu A1.7 lại là Cao đài?! 

* Thống nhất nghiệp vụ phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể:

Đối với các cơ sở SXKD cá thể được xác định là có mã số thuế ở câu A1.7 nhưng chủ cơ sở không nhớ/không biết: ĐTV hỏi kỹ chủ cơ sở để thu thập thông tin, có thể xác định mã số thuế thông qua hóa đơn đóng thuế hoặc tra cứu mã số thuế từ số chứng minh thư nhân dân của chủ cơ sở trên trang web: masothue.com; Trường hợp không thể xác định được mã số thuế, ĐTV nhập “1111111111” vào ô mã số thuế. Trường hợp cơ sở SXKD cá thể thuê tài sản (ví dụ cửa hàng, ki-ốt kinh doanh) từ 01 năm trở lên và đã thanh toán toàn bộ số tiền thuê (kể cả trường hợp giá thuê lớn): Quy ước không ghi nhận giá trị tài sản cố định ở câu A3.1, ghi nhận số tiền thuê vào câu A3.2 theo giá trị số tiền đi thuê còn lại theo năm (đã trừ số tiền thuê các năm trước); số tiền thuê địa điểm SXKD này được ghi nhận tại câu A4.3 theo tháng.

Ví dụ: Cơ sở ông A thuê ki-ốt bán hàng tại chợ, thời gian sử dụng 20 năm với số tiền 200 triệu và đã trả 01 lần hết từ năm 2015. Trường hợp này tính như sau: Thời gian thuê từ năm 2015 đến năm 2021: 7 năm Thời gian sử dụng còn lại: 20 – 7 = 13 năm + Câu A3.2 = (200/20)*13 = 130 triệu đồng + Câu A4.3 = (200/20/12) = 0,83 triệu đồng.

Đối với các hộ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, lượng điện sản xuất ra vừa dùng cho sinh hoạt vừa để bán, để xác định hệ thống sản xuất điện đó có phải là tài sản cố định (TSCĐ) hay không, ĐTV hỏi cơ sở để xác định tỷ trọng điện sử dụng cho sinh hoạt và bán lại chiếm bao nhiêu % thì sẽ phân bổ chi phí lắp đặt thiết bị cho 2 hoạt động và nếu đủ tiêu chuẩn TSCĐ thì sẽ ghi nhận tại câu A3.1.3. 

Ví dụ: Cơ sở B lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với số tiền là 50 triệu đồng. Tỷ lệ điện dùng cho sinh hoạt và bán lại là 70:30 thì chi phí lắp đặt thiết bị dùng cho kinh doanh là 15 triệu đồng. Như vậy, thiết bị này được xác định là TSCĐ và ghi thông tin vào câu A3.1.3 = 15. 

Cơ sở mua gia súc, gia cầm về mổ bán được xác định thuộc hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; mã ngành 10101001 “Dịch vụ giết mổ gia súc”, 10101002 “Dịch vụ giết mổ gia cầm”. 

Cơ sở mua gia súc, gia cầm đã mổ về để bán buôn các sản phẩm bao gồm: thịt, nội tạng dạng thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt và nội tạng dạng thịt (như thịt hun khói, ướp muối, sấy khô, xúc xích, giăm bông,…) được xác định thuộc mã ngành 46231 “Dịch vụ bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt”.

Cơ sở mua gia súc, gia cầm đã mổ về để bán lẻ (thịt và các sản phẩm thịt) được xác định thuộc mã ngành 47221 “Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh”.

Cơ sở chỉ cung cấp Internet (wifi, 3G/4G/5G…) cho khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở mà không sử dụng cho mục đích khác (cửa hàng cà phê lắp đặt wifi để cung cấp cho khách hàng vào mạng khi đến uống cà phê,…) được xác định là có sử dụng Internet, câu A9.1 chọn 1 “Có”; Câu A9.2.1 đến A9.2.4 chọn “Không”.

Cơ sở bán hàng qua mạng xã hội như Zalo, Facebook,… không được xác định là có sử dụng phần mềm. Câu A9.4 chọn 2 “Không”. 

* Lưu ý: Đơn giá bình quân tại mục A6 là số tiền bình quân 01 khách (hoặc 01 tấn hàng hóa) phải trả cho 01 km di chuyển (nội dung này đã quy định tại trang 37 sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ và CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng).

Nguồn: văn bản số 507/BCĐT-TTT, ngày 13/7/2021
Minh Thư