Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội

An Giang thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội

Ngày đăng: 23/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 20/5/2022 về thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022.

Responsive image

Phấn đấu vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong năm 2022 đạt 4 tỷ đồng.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về hệ thống chính sách xã hội, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc diện khó khăn và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân.

Cụ thể tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 20.000 người (số lao động nữ được học nghề nghiệp chiếm ít nhất 41,5%), số lượng tốt nghiệp là 15.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 68%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%. Trong năm 2022, đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. 

Phấn đấu 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh trong năm 2022 đạt 4 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 1% - 1,2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3% - 4%/năm. 

Giảm 20% số vụ trẻ em bị xâm hại, bạo lực so với năm 2021; 100% trường hợp trẻ em bị xâm hại khi phát hiện được lập hồ sơ quản lý và hỗ trợ phù hợp, kịp thời; Vận động đóng góp Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh 4 tỷ đồng/năm. 

Phấn đấu tỷ lệ người nghiện ma túy được tham gia các chương trình điều trị cai nghiện đạt 50% so với số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 100% số người bán dâm phát hiện được cập nhật hồ sơ theo dõi, quản lý tại địa phương được hỗ trợ các hình thức như: tư vấn, vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống tại cộng đồng. 

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 92% dân số; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh là 94%...

Để đạt mục tiêu đề ra, An Giang quản lý và thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công bằng chế độ ưu đãi đối với người có công theo quy định; tăng cường các giải pháp để thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương, an toàn lao động và bảo hiểm xã hội. 

Đồng thời tạo dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, An Giang triển khai, thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc; đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội; trong đó quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng chất đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Kiện toàn và ổn định mô hình tổ chức hệ thống y tế từ tỉnh đến xã; vừa củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, vừa phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu; tăng cường đầu tư phát triển y tế công lập đi đôi với việc khuyến khích và tạo điều kiện phát triển y tế ngoài công lập; phát triển y học hiện đại gắn với y học cổ truyền. 

Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể dục, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thu hẹp giữa các vùng, các địa phương.../.

Nguồn: Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 20/5/2022 

Hải Nhu