Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Thông báo thực hiện nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 khi đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19

An Giang: Thông báo thực hiện nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 khi đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ngày đăng: 02/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang (BCĐ tỉnh) đã thông báo phổ biến, chỉ đạo các điều tra viên, giám sát viên thực hiện theo một số nghiệp vụ và công tác tổ chức điều tra bổ sung trong điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với phần mềm điều tra CAPI sử dụng cho điều tra chính thức từ ngày 01/7/2021: Để tiến hành thu thập thông tin, điều tra viên phải gỡ tất cả cài đặt phần mềm điều tra CAPI và cài đặt lại phiên bản sử dụng cho điều tra chính thức; Thực hiện tải và cài đặt phần mềm điều tra theo hướng dẫn tại Mục C, Phần II, Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Phần mềm điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể áp dụng chính thức cho thu thập thông tin tại địa bàn có phiên bản: V 1.7.0; Phần mềm điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng áp dụng chính thức cho thu thập thông tin tại địa bàn có phiên bản: V 1.1.1. Trong quá trình điều tra, điều tra viên không được gỡ bỏ phần mềm để tránh việc mất dữ liệu.

Đối với phiếu điều tra và nghiệp vụ thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể không có địa kiểm kinh doanh cố định thực hiện thu thập thông tin đối với phiếu toàn bộ (Phiếu 2/CT-TB) nhưng lược bớt một số nội dung. 

Nội dung các câu hỏi phỏng vấn bao gồm: Mục A: Thông tin chung của cơ sở. Mục A.1: Thông tin định danh; Mục A.2: Thông tin về lao động của cơ sở: Câu A2.1; A2.1.1 (bỏ câu A2.2); Mục A.3: Thông tin về tài sản của cơ sở: Câu A3.1; A3.1.2; A3.1.4 (bỏ A3.1.1; A3.1.3); A3.2; A3.2.1; Mục A.4: Thông tin về hoạt động SXKD của cơ sở: Câu A4.1; A4.2; A4.3; Mục A.5: Thông tin về nhóm SP và kết quả SXKD của cơ sở: Câu A5.1; A5.2; A5.3; (bỏ A5.4; A5.5; A5.5.1); A5.6; Mục A.6: Câu A6.1; A6.1.12; A6.1.13 (bỏ A6.1.1 đến A6.1.11); Câu A6.3; A6.3.9 (bỏ A6.3.1 đến A6.3.8); Mục A.7: Bỏ toàn bộ câu A7 (gồm: A7; A7.1; A7.2; A7.4); Mục A.8: Thông tin về sử dụng năng lượng: Câu A8.1; A8.1.2; A8.1.3; A8.1.10 (bỏ A8.1.1; A8.1.4 đến A8.1.9); Mục A.9: Bỏ toàn bộ câu A9 (gồm: A9.1 đến A9.4). 

Đối với những cơ sở mà chủ cơ sở là người không có quốc tịch, nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh thỏa mãn 04 tiêu chí về nhận diện đơn vị điều tra được xác định là 01 cơ sở thuộc đối tượng điều tra và quy ước ghi quốc tịch của chủ cơ sở tại câu A1.5.4 là mã 2 “Nước ngoài”. 

Đối với cơ sở chỉ kinh doanh tại các chợ phiên thì Câu A1.2; A1.3 quy ước ghi như sau: Câu A1.2: Ghi địa điểm sản xuất kinh doanh của cơ sở là địa chỉ nhà của chủ cơ sở; Câu A1.2.1: Chọn “Địa điểm sản xuất kinh doanh chủ cơ sở đi thuê/mượn”; Câu A1.3: Chọn 3 “Tại chợ kiên cố, bán kiên cố”. 

Đối với tài sản cố định được xác định tại câu A3.1 và A3.2: Ghi nhận giá trị theo nguyên giá tài sản cố định. 

Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có kết nối internet (để phục vụ khách hàng kết nối wifi như các quán cà phê giải khát) được xác định là có ở câu 9.1 và chọn không ở câu 9.2. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có lắp đặt định vị trên xe ô tô/phương tiện vận tải (để quản lý hành trình) được xác định là có sử dụng phần mềm, câu A9.4 chọn 1 “Có”. 

Về thu thập thông tin đối với các địa bàn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19: Đối với địa bàn huyện An Phú, để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định phòng dịch của địa phương, BCĐ tỉnh cho tạm dừng thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát (theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện); Đối với địa bàn thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu cần tạm dừng điều tra đến hết ngày 05/7/2021, sau đó tùy tình hình thực tế, xin ý kiến của BCĐ thị xã, thành phố để tiếp tục điều tra; Đối với các địa bàn không chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19, thực hiện thu thập thông tin theo kế hoạch nhưng phải nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho điều tra viên, giám sát viên và người cung cấp thông tin. /.

Nguồn: Văn bản số 489/BCĐT-TTT, ngày 01/7/2021
Minh Thư