Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh

An Giang: thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 20/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 18-8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh An Giang. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban; Ông Nguyễn Văn Lèo, Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực. Các ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, ông Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh là Phó Trưởng ban và 20 ủy viên.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch Phòng không nhân dân, tổ chức xây dựng lực lượng Phòng không nhân dân, thực hiện và điều hành các hoạt động phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh, theo Nghị định số 74/NĐ-CP 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân và Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 2480/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh được dự toán trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh An Giang./.

Nguồn: Quyết định số 1933  /QĐ-UBND, ngày 18/8/2021
Minh Thư