Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 05/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Dân tộc tỉnh vừa triển khai kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2020-2025” năm 2021.

Cụ thể, thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự. Từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền đến người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường, thông tin, kiến thức về y tế, phòng, chống các bệnh đặc thù, tiếp cận thông tin về pháp luật và các chính sách về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai; nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống vùng dân tộc thiểu số. Bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số; dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đồng bào dân tộc thiểu số chủ động, không bị bất ngờ trong mọi tình huống gây mất an ninh, trật tự./.

H.C