Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

An Giang: Tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet

Ngày đăng: 16/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) -Trước tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm trên mạng Internet ngày càng diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Ngày 13-8, UBND tỉnh ban hành công văn tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03/4/2021 của UBND tỉnh. 

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; chủ động phòng tránh lộ lọt bí mật nhà nước. Đặc biệt các thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về đặc điểm, dấu hiệu, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm; nâng cao khả năng phân biệt thông tin chính thức và thông tin không chính thức; hiểu biết pháp luật khi đăng phát, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông tin trên mạng Internet; chủ động phòng tránh, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trong ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, sử dụng thông tin trên Internet cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên. Triển khai các biện pháp phòng tránh, cảnh báo, các hành vi vi phạm pháp luật, các nội dung thông tin không chính thống, ứng dụng độc hại trên mạng Internet, đến học sinh, sinh viên. 

Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trên mạng Internet. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tuyên truyền phòng chống tội phạm trên môi trường Internet. 

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng; chủ động xây dựng các phương án phòng vệ trước các cuộc xâm nhập, tấn công hệ thống thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng Internet; kịp thời phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu độc, tấn công mạng và các hành vi vi phạm khác trên mạng Internet; triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin mạng; thực hiện giám sát, cảnh báo, xử lý sự cố mất an toàn thông tin mạng, đặc biệt tập trung cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin; thường xuyên tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của người sử dụng về đảm bảo an toàn thông tin mạng bằng nhiều hình thức; đào tạo bồi dưỡng kiến thức thực hành kỹ năng về an toàn, bảo mật thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách; kiện toàn tổ chức, nhân sự của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Đối với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; phổ biến pháp luật quy định xử lý đối với tội phạm, vi phạm pháp luật trên mạng Internet; thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên ... các hình thức, thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên mạng Internet; kịp thời thông tin kết quả công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng của lực lượng chức năng và các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng chống tội phạm trên mạng Internet.

 UBND tỉnh còn yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin nhằm cung cấp các dịch vụ đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ trong nội bộ doanh nghiệp; xây dựng giải pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, cảnh báo, truy vết và ngăn chặn ngay khi có hành vi vi phạm trên môi trường mạng; chủ động thực hiện, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xác minh, cung cấp thông tin người sử dụng theo quy định của pháp luật; phối hợp ngăn chặn kịp thời thông tin xấu độc, tấn công mạng và các hành vi vi phạm trên mạng Internet; Tham gia vào công tác ứng cứu và khắc phục sự cố cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh khi có yêu cầu./.

Tin HY
Nguồn
CV số 853/UBND-KGVX ngày 13/8/2021