Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

An Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngày đăng: 30/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản gắn với tăng cường quản lý đối với lĩnh vực đường thủy nội địa, bảo vệ an toàn đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý.

Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh, bến bãi tập kết khoáng sản trái quy định pháp luật, lãng phí tài nguyên và chống thất thu thuế. Ngày 12-11, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Để thực hiện mục tiêu đề ra, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xây dựng Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giữa các Sở, ngành, giữa các địa phương có địa giới hành chính giáp ranh và đề ra biện pháp phối hợp thực hiện; Tăng cường vai trò tham gia, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động khoáng sản, hoạt động đường thủy nội địa và bảo vệ an toàn đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, bến bãi tập kết khoáng sản, hoạt động đường thủy nội địa, an toàn đê điều, công trình thủy lợi cũng như công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động nêu trên. 

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hoàn chỉnh các cơ sở dữ liệu về tài nguyên, khoáng sản phục vụ cho công tác quản lý. Đề xuất biện pháp kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đối với các đơn vị được cấp phép khai thác, nhằm tránh gây thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Bên cạnh đó, kịp thời tuyên dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ; những công dân cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, bến bãi tập kết khoáng sản, hoạt động đường thủy nội địa và an toàn đê điều, công trình thủy lợi không đúng quy định trên địa bàn quản lý. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ công tác tổ chức khoanh định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản; thực hiện các giải pháp của kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và kiểm tra công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động đối với các khu mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát lòng hồ, cát sông), dự án nạo vét thông luồng, bến bãi tập kết khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp với các tỉnh có địa giới hành chính giáp ranh tỉnh An Giang./.

Tin HY

Nguồn KH số 683/KH-UBND ngày 12/11/2021