Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa

An Giang: Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa

Ngày đăng: 20/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Từ năm 2018, thực hiện lời kêu gọi cả nước hành động chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai công tác quản lý, hạn chế sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Bước đầu đạt được một số kết quả khả quan như các Sở, ban ngành tỉnh và các cơ quan địa phương đều chuyển sang sử dụng máy lọc nước, đựng trong chai thuỷ tinh thay thế cho nước uống đóng sẵn bằng chai nhựa; thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhựa khó phân hủy trong các cuộc hội, họp, tập huấn và các hoạt động hàng ngày của cơ quan, đơn vị bằng những sản phẩm dễ phân hủy, phân hủy sinh học và có thể tái chế; thực hiện và lồng ghép phong trào “Chống rác thải nhựa” vào các phong trào, chuỗi hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường; một số doanh nghiệp, siêu thị thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy những sản phẩm dễ phân hủy, phân hủy sinh học và có thể tái chế….

Tuy nhiên, công tác quản lý chất thải nhựa còn một số hạn chế. Do đó, ngày 13-9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh 

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phong trào, mô hình quản lý, hạn chế sử dụng và giảm thiểu rác thải trên địa bàn tỉnh, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, hạn chế và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018, Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 và các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành.

Phấn đấu đến năm 2025, sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân huỷ; đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên sông, kênh, rạch,…

Phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt; ý nghĩa của việc thay thế bằng sản phẩm sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường.

Giai đoạn 2021 – 2026, tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, hương ước, quy ước nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chất thải nhựa và bảo vệ môi trường; quy định giảm thiểu sử dụng bao bì bằng chất liệu nhựa đối với dịch vụ giao hàng đồ ăn nhanh; thúc đẩy sử dụng vỏ hộp, bao bì bằng chất liệu tái sử dụng, thân thiện với môi trường.

Có giải pháp hạn chế việc đầu tư mới cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn quản lý; thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải nhựa và các dự án sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. 

Xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh; thực hiện đồng bộ các giải pháp phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; mở rộng phạm vi thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý. 

Các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trôi nổi tại các dòng sông, suối, kênh, rạch, bến phà, khu đất ngập nước,… 

Bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của địa phương hỗ trợ cho việc thu gom, xử lý chất thải nhựa; xây dựng và triển khai các mô hình hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy phù hợp với đặc thù của địa phương; rà soát, thống kê để tăng cường quản lý đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, thúc đẩy việc sử dụng túi ni lông phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện môi trường trên địa bàn quản lý. 

Chủ động huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại địa phương; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại nguồn cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 

Tổ chức đào tạo, tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa cũng như các tổ chức, cá nhân sử dụng, thải bỏ chất thải nhựa; có giải pháp khuyến khích người tiêu dùng mang túi, bao gói khi mua sắm; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phong trào chống rác thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị về quản lý rác thải nhựa.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa; có biện pháp giám sát và xử lý các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng; tăng cường các biện pháp về thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai công tác quản lý chất thải nhự phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, có lộ trình thực hiện phù hợp, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, tổ chức và cộng đồng. Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội phải gương mẫu, tích cực, đi đầu trong việc giảm thiểu, tái sử dụng chất thải nhựa; thực hiện cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vi;̣ chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia tích cực vận động người thân và cộng đồng khu dân cư đang sinh sống thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”./.

Tin HY
Nguồn
KH số 556/KH-UBND ngày 13/9/2021