Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: rà soát số liệu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thế Tổng điều tra kinh tế năm 2021

An Giang: rà soát số liệu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thế Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày đăng: 20/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo nội dung Công văn số 1012/TCTK-TTDL ngày 16/7/2021 của Tổng cục Thống kê, kết quả số liệu điều tra giai đoạn 2 cho thấy doanh thu của nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có sự khác biệt lớn so với kết quả rà soát, cập nhật đơn vị điều tra vào cuối tháng 6/2021.

Ngày 19/7/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh (BCĐ tỉnh) đề nghị BCĐ huyện, thị xã, thành phố phổ biến, chỉ đạo các điều tra viên, giám sát viên khẩn trương thực hiện rà soát số liệu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thế Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Cụ thể:

Kiểm tra số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã được thu thập thông tin: Kiểm tra, xác minh và hoàn thiện số liệu của các cơ sở đã hoàn thành kê khai thông tin. Đặc biệt, kiểm tra, xác minh số liệu về lao động và doanh thu tăng/giảm đột biến so với kết quả rà soát đơn vị điều tra; Đối với thông tin về mô tả sản phẩm, yêu cầu điều tra viên mô tả chi tiết, chính xác tên sản phẩm; không mô tả tắt hoặc chỉ nhập mã sản phẩm vào nội dung mô tả mã sản phẩm.

Nội dung hướng dẫn chi tiết về cách thức kiểm tra, rà soát số liệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Thời gian hoàn thành kiểm tra, xác minh: Đối với các phiếu đã thu thập thông tin hoàn thành trước ngày 20/7/2021; Đối với các cơ sở chưa thu thập thông tin, yêu cầu điều tra viên thực hiện đúng hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát viên kiểm tra, đôn đốc điều tra viên hoàn thiện phiếu ngay sau khi hoàn thành thu thập thông tin.

Nguồn: Văn bản số 523/BCĐT-TTT, ngày 19/7/2021
DHV