Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2021

An Giang: Phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2021

Ngày đăng: 29/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 27-9, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2021 nhằm cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần sáng tạo của tập thể, công chức Sở, ban, ngành tỉnh trong thực hiện công tác pháp chế.

Theo đó, việc tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, khách quan, chính xác, tiết kiệm, đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật về thi đua khen thưởng, tập trung vào 05 nội dung chủ yếu như:

Tổ chức thực hiện công tác pháp chế: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác pháp chế; rà soát, kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế; có giải pháp nâng cao công tác pháp chế tại cơ quan; tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nghiệp vụ pháp chế do Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức; báo cáo kết quả công tác pháp chế (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/12 hàng năm. 

Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu lập đề nghị xây dựng văn bản quy định chi tiết; góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; rà soát thường xuyên đầy đủ, kịp thời các văn bản của HĐND, UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành; phối hợp tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai Ngày Pháp luật; hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Công tác bồi thường Nhà nước: Ban hành kế hoạch triển khai riêng hoặc lồng ghép trong công tác pháp chế; triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tham dự đầy đủ các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật do Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đúng thời gian quy định. 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật: Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; kiểm tra, thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; ban hành văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền; phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian quy định.

Đối tượng thi đua gồm: tập thể các Sở, ban, ngành tỉnh và công chức phụ trách công tác pháp chế Sở, ban, ngành tỉnh. UBND tỉnh sẽ tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân được đánh giá xếp loại xuất sắc trong thực hiện công tác pháp chế. 

Thời gian phát động thi đua diễn ra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021 và tổ chức tổng kết phong trào vào quý II năm 2022./.

Tin HY
Nguồn
KH số 121/KH-STP ngày 27/9/2021