Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%

An Giang phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%

Ngày đăng: 01/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Mục đích nhằm tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Responsive image

Ảnh minh họa

Theo Chương trình hành động, UBND tỉnh phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20%, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 5,73%; khoảng 15,44% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

Theo đó, năm 2021, An Giang phấn đấu có 13,70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 10,90% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91% dân số.

Năm 2022, phấn đấu có 15,04% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 11,83% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số.

Năm 2023, phấn đấu có 16,50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 12,86% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% dân số.

Năm 2024, phấn đấu có 18,12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 14,04% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94% dân số.

Đến năm 2025, An Giang phấn đấu có 20% lực lượng lạo động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 15,44% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm người lao động, người dân, trong đó tập trung vào nhóm người lao động, người dân thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. Tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo 100% theo đúng quy định.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; triển khai có hiệu quả hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh giao dịch điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.../

Quang Minh