Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

An Giang hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày đăng: 23/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Nhằm hưởng ứng đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi người dân trong tỉnh, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đồng thời để Cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng, ngày 13-9, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo việc tham gia Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài 

Nội dung thi là các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website như sau: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn hoặc đường link Wesite Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng htpps://www.mod.gov.vn/wps/portal, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển htpp://Canhsatbien.vn và Trang/Cổng thông tin điện tử của các Ban, Bộ, Ngành để tham gia cuộc thi. 

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian một tháng, bao gồm 01 Cuộc thi Tháng và 03 đợt thi Tuần, cụ thể:

Cuộc hi Tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

Ba đợt thi Tuần, gồm:  Đợt thi Tuần 1 bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021; Đợt thi Tuần 2 bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021; Đợt thi Tuần 3 bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

 Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 15 câu hỏi của Cuộc thi Tháng hoặc 10 câu hỏi của Cuộc thi Tuần trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet. 

Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để có thể cải thiện kết quả, thời gian làm bài thi Tháng là 20 phút, từng đợt thi Tuần là 15 phút. 

Giải thưởng thi Tháng đối với cá nhân: Căn cứ kết quả làm bài dự thi của thí sinh tham gia thi Tháng, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải cá nhân với các mức :  01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng;  05 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 06 triệu đồng/giải; 10 giải Nhì: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải; 15 giải Ba: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải; 20 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

Giải thưởng thi Tháng đối với tập thể: Tổng kết Cuộc thi Tháng, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải tập thể với các mức:01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Kỷ niệm chương, hiện vật và phần thưởng tiền mặt trị giá 15 triệu đồng; 05 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải; 10 giải Nhì: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị 07 triệu đồng/giải;15 giải Ba: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải; 20 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

Giải thưởng từng đợt thi Tuần: Hằng tuần, căn cứ kết quả làm bài dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định trao giải cá nhân với các mức: 03 giải Nhất: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiên mặt trị giá 04 triệu đồng/giải; 05 giải Nhì: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải; 10 giải Ba: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải; 15 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiên mặt trị giá 01 triệu đồng/giải./.

DT
Đính kèm văn bản