Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang hội thảo khoa học nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

An Giang hội thảo khoa học nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày đăng: 17/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 17/5, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2030”, chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

Responsive image

Quang cảnh hội thảo

Responsive image

Các đại biểu dự hội thảo

Hội thảo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp chủ trì. Cùng các đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh: Sở Công Thương, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang và các tổ chức, nhà khoa học, chuyên gia về năng suất, lãnh đạo các Công ty/Doanh nghiệp tham dự.

Responsive image

Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp định hướng của Trung ương và yêu cầu đối với địa phương trong việc triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đánh giá cao nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tham mưu UBND tỉnh chủ động phối hợp Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức hội thảo có ý nghĩa trong bối cảnh An Giang có chất lượng dân số vàng, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0. Qua đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2030; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đổi mới năng suất trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng suất. Tỉnh sẽ xây dựng Bộ tiêu chí đo lượng năng suất 2 ngành hàng chủ lực (thủy sản, dệt may) và chỉ định 1 đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. 

Responsive image

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Responsive image

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang Tầng Phú An phát biểu khai mạc hội thảo​

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang Tầng Phú An, giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiên cứu và chuyển giao trên 70 kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Các kết quả nghiên cứu góp phần bảo tồn và phát triển các đối tượng cây trồng, dược liệu, thủy sản, các giá trị văn hóa bản địa; xác lập cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu. Đồng thời, áp dụng các công nghệ tiên tiến, thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xây dựng và phát triển các sản phẩm, mô hình du lịch đặc thù địa phương.

Tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hỗ trợ An Giang đào tạo sinh viên Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang chuyên ngành năng suất chất lượng, năng suất xanh, hình thành đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với đó đào tạo cho tỉnh một số chuyên gia năng suất, tư vấn khoa học công nghệ.

Hội thảo tập trung đánh giá một số hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật tỉnh An Giang; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ và định hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2030. /.

Hạnh Châu