Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang được phân bổ bầu 09 đại biểu Quốc hội khóa XV

An Giang được phân bổ bầu 09 đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày đăng: 23/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo báo cáo số 314/BC-MTTQ-BTT, ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Responsive image
 

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thì số được phân bổ để bầu là 09 đại biểu (tỉnh giới thiệu 05 đại biểu, Trung ương giới thiệu 04 đại biểu).

Số đại biểu đã phân bổ giới thiệu là 17 đại biểu. Trong đó: Lãnh đạo chủ chốt tỉnh: 01 đại biểu; đại biểu chuyên trách: 01 đại biểu; đại biểu Quân đội: 01 đại biểu; đại biểu Viện Kiểm sát: 01 đại biểu; theo cơ cấu hướng dẫn là 01 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực: Hiệp hội, nghiệp đoàn sản xuất kinh doanh, …

Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu: Người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 02 người thuộc dân tộc khmer; Phụ nữ giới thiệu ứng cử 06 người; đại biểu tái cử 04 người./.

Vũ Hùng