Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2021

An Giang dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2021

Ngày đăng: 29/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Sáng 29/9/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại An Giang, Hội nghị được mở ở 13 điểm cầu các cấp và 124 đại biểu tham dự. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Báo cáo viên Trung ương chủ trì.

Responsive image

Đại biểu dự tại điểm cầu cấp tỉnh

Các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân báo cáo 2 chuyên đề: “Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”; “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay”. Báo cáo viên Hội nghị thông tin, đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, được thành lập ngày 23/10/1961. Đây là con đường vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam. Ngày 23/10 trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 759, tiền thân Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân ngày nay, đồng thời là Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Đường Hồ Chí Minh trên biển là một thiên anh hùng ca bất tử, một bộ phận quan trọng của hệ thống vận tải quân sự chiến lược trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng đất nước, xây dựng nên truyền thống vẻ vang. Qua 02 chuyên đề báo cáo viên nhấn mạnh về tính kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Responsive image

Tại An Giang, Hội nghị được mở đến 10 điểm cầu cấp huyện, 02 điểm cầu cấp xã

Định hướng tuyên truyền thời gian tới đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: (1) Trên cơ sở nội dung được trình bày tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10 và đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa sự kiện lịch sử 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) gắn với sự kiện lịch sử của các địa phương. (2) Bám sát chương trình kỳ họp, diễn biến và tài liệu được cung cấp về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng sắp diễn ra, tuyên truyền về bối cảnh, nội dung quan trọng của hội nghị. (3) Tiếp tục tuyên truyền làm nổi bật các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 03 tháng cuối năm 2021. (4) Về công tác đối ngoại, chú trọng tuyên truyền về công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; tuyên truyền về các chuyến thăm, gặp gỡ và làm việc với các nước, các tổ chức quốc tế. Nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại: Góp phần tích cực thúc đẩy triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng XIII; phối hợp chặt chẽ và đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thông điệp Việt Nam là bạn bè tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; hoạt động đối ngoại tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; kết quả ngoại giao vắn-xin, đã tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cho phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. (5) Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc ban hành Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. (6) Tuyên truyền làm rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng việc ban hành Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thay thế Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (7) Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW, ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (8) Cuối cùng, cần truyền tải các thông điệp ý nghĩa liên quan đến các ngày kỷ niệm trong tháng như 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ  (10/10/1911 – 10/10/2021); ngày kỷ niệm của các ban, bộ, ngành như 67 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), 91 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021), 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile Thông tin tuyên giáo)./.

Nguyễn Lam