Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

An Giang: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng: 09/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 08-6, UBND tỉnh có công văn tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ, nhất là tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Niêm yết công khai đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị các danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; đối tượng được miễn, giảm giá cước dịch vụ gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Bưu điện để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, phối hợp chặt, hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên bưu điện tiếp nhận, gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh trong triển khai danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, để phối hợp tháo gỡ vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cùng Bưu điện tỉnh hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng dịch vụ công quốc gia, để hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đảm bảo duy trì kết nối hệ thống thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang tăng cường đưa tin, tuyên truyền để cá nhân, tổ chức nắm bắt và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. 

Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích các thủ tục hành chính theo Mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà; Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, người lao động trong việc gửi, nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích an toàn, chính xác, đúng quy định. Nghiên cứu đẩy mạnh việc hẹn giờ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. 

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kết nối, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính có sẵn tại Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia, cũng như cung cấp thông tin trạng thái hồ sơ, kết quả trong quá trình gửi nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm Bưu điện, để cập nhật trên Cổng dịch vụ công, đảm bảo hiệu quả, minh bạch, công khai.

Để góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 3 dịch vụ: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; Nhận kết quả giải quyết TTHC; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại địa chỉ mà tổ chức, cá nhân yêu cầu./.

Tin HY
Nguồn
CV số 606/UBND-TH ngày 08/6/2020