Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Ngày đăng: 01/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Tài chính lấy ý kiến góp ý Quyết định ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Phụ lục 1TỔNG HỢP CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  GỬI BÁO CÁO ĐỀ XUẤT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ 

Phụ lục 2 ĐỀ XUẤT DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Ý kiến đóng góp cho Quyết định đề nghị gửi về Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá - Công sản), số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103

- Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ mail pkanh@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

 

các tin khác